Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Cariere |
|

Modificarea Codului Fiscal privind transformarea antreprenorilor, respinsă de Patronatul Serviciilor Private din România

Patronatul Serviciilor Private a anunțat că respinge propunerile de modificare a Codului Fiscal privind transformarea antreprenorilor – profesii liberale și drepturi de autor – în salariați.

PSPR atrage atenţia Ministerului Muncii că, „prin acţiunile sale birocratice, Ministerul Finanţelor Publice compromite procesul de creare de locuri de muncă cu valoare adăugată, situaţie caracteristică profesiilor liberale şi drepturilor de autor, al căror statut este reglementat prin legi speciale”.

Indirect, propunerile făcute de Ministerul Finanţelor Publice desfiinţează în fapt sensul profesiilor liberale şi drepturilor de autor şi rolul lor într-o economie bazată pe competenţă şi profesionalism, susține PSPR.

În contextul actualelor proiecte de acte normative prin care se intenţionează abrogarea punctului 1 din HG nr. 44/2004 (Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal) şi, totodată, stabilirea unor criterii comune de reconsiderare că dependenţă a activităţii desfăşurate de către orice persoană fizică, fără a se diferenţia între activităţile care generează venituri din profesii liberale şi drepturi de autor, pe de o parte şi activităţile desfăşurate de persoanele fizice autorizate înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, pe de altă parte, mai arată PSPR.

Prin prezenţa, dorim să atragem atenţia asupra pericolului iminent, de o gravitate extremă, cu privire la independenţa şi chiar existenţa profesiilor liberale şi a drepturilor de autor, creat prin iniţiative legislative de genul celor mai sus enunţate.

Întrucât modificarea Codului Fiscal din anul 2010, în sensul introducerii criteriilor de dependenţă prevăzute de art. 7, ar fi putut să aibă un impact negativ semnificativ asupra persoanelor care exercită profesii liberale şi drepturi de autor, legiuitorul a clarificat, la scurt timp, această situaţie prin introducerea punctului 1 din HG nr. 44/2004 privind exceptarea necondiţionată a activităţilor ce generează venituri din profesii libere şi drepturi de autor de la reconsiderarea în activitate dependenţă.

Această exceptare este pe deplin întemeiată având în vedere faptul că există diferenţe fundamentale între activitatea care generează venituri din profesii liberale/drepturi de autor şi activitatea prestată de către o persoană fizică autorizată (PFA).

„Orice asimilare între aceste activităţi se poate face numai cu încălcarea oricărui temei juridic şi principiu statutar al profesiilor liberale şi drepturilor de autor. Diferenţele sunt atât de evidente încât o asimilare a tratamentului aplicabil nu are niciun fundament logic sau juridic. Astfel, PFA se înfiinţează şi funcţionează în baza OUG nr. 44/2008, iar profesia liberală şi drepturile de autor se exercită conform legii specifice. Caracterul independent al profesiei liberale este reglementat prin legea specifică”, spune Nicolae-Cristian Pârvan, președintele PSPR.

Independenţa profesiilor liberale şi drepturilor de autor ţine nu numai de natură acestora, cât mai ales de esenţă lor, în timp ce independenţa PFA-ului este recunoscută doar în contextul în care nu sunt îndeplinite criteriile de dependenţă prevăzute de legislaţia fiscală. Spre deosebire de PFA, persoanele care exercită profesii liberale respectă un cod etic/deontologic, au un nivel specific/corespunzător de pregătire pentru practicarea profesiei, încheie asigurare de răspundere profesională, au obligaţie legală de a participa la pregătirea profesională continuă, fac parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei.

De asemenea, dreptul de autor este recunoscut şi garantat în condiţiile legii specifice, este legat de persoană autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial, aspecte care nu se regăsesc în cazul PFA-ului.

Dacă se va elimina excepţia prevăzută de punctul 1 din HG nr. 44/2004 se va genera, în mod cert, un risc major că profesiile liberale şi drepturile de autor să fie reconsiderate în baza unei interpretări subiective a organului fiscal, cu consecinţă directă a suprimării independenţei acestor profesii, aşa cum această este reglementată prin legea specifică şi cum rezultă din natură activităţii care generează venituri din profesii libere şi drepturi de autor.

În măsură în care legislaţia aplicabilă fiecărei profesii liberale reglementează caracterul sau independent, precum şi în măsură în care indepedenta drepturilor de autor este reclamată de natură acestor drepturi aşa cum este ea legiferată, o eventuală modificare legislativă fiscală care ar permite reconsiderarea unei astfel de activităţi în dependenţă ar echivala cu o dublare a cadrului legislativ, încălcându-se astfel principiul unicităţii reglementărilor legale, de natură să afecteze dezvoltarea profesiilor liberale şi drepturilor de autor în România.

Înţelegem că există situaţii în care activitatea PFA-urile s-a îndepărtat, în ultimii ani, de la sensul avut în vedere de actul normativ care o reglementează (OUG nr. 44/2008), însă acesta nu reprezintă un motiv pentru care, prin modificări ale legislaţiei fiscale, să fie afectate profesiile liberale sau drepturile de autor.

Profesiile liberale şi drepturile de autor reprezintă un segment extrem de important în orice stat de drept, iar rolul lor în dezvoltarea societăţii româneşti este atât de important încât astfel de iniţiative legislative fiscale nu fac decât să conducă la scăderea interesului profesioniştilor de a desfăşura astfel de activităţi în România, cu consecinţă suprimării existenţei acestor profesii în societatea românească sau, cel puţin, a restrângerii drastice a ariei lor de desfăşurare, fapt care ar avea un impact negativ semnificativ asupra întregii societăţi româneşti.

Pentru toate aceste motive, considerăm că este absolut necesară menţinerea punctului 1 din HG nr. 44/2004 prin care, în mod corect şi legal, se reglementează imposibilitatea reconsiderării că dependenţe a activităţilor care generează venituri din profesii liberale şi drepturi de autor, în totală armonie cu legislaţia de organizare şi exercitare a acestora.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii