FacebookTwitterLinkedIn

La ora actuală, există facilități acordate programatorilor încă din 2004. Singurul lucru pe care îl aduce nou acest Ordin ce va intra în vigoare de la 1 iulie 2017 este că rezolvă o problemă: în decembrie 2016, guvernul tehnocrat a modificat acest Ordin prin introducerea Start-Up-urilor la aplicarea acestor facilități. Numai că, în egală măsură, s-a introdus în acest Ordin o sintagmă de tipul ‘Produs final’ și practic numai companiile care pot dovedi că produc și realizează un produs final software beneficiază de această scutire, ceea ce arunca în aer piața de outsourcing și companiile care produc software la comandă pentru piețele globale. Noi, ce am încercat să facem și cred că am și reușit, a fost să revenim asupra acestei exprimări de ‘Produs final’, să o eliminăm pentru a permite, în continuare, companiilor din România care produc software la comandă să beneficieze de această facilitate. Practic, s-a revenit asupra ariei de aplicabilitate stabilită în decembrie 2016”, a menționat Jianu.

Potrivit ministrului, decizia de reintroducere a unui nou prag financiar pentru companiile care nu sunt în categoria Start-Up-urilor a fost luată „pentru a evita oportunismul sau pentru exclude din aria de aplicabilitate companii care se declară că ar produce software, deși nu fac asta”.

Am reintrodus un nou prag financiar pentru companiile care nu sunt în categoria Start-Up-urilor pentru a evita oportunismul sau pentru exclude din aria de aplicabilitate companii care se declară că ar produce software, deși nu fac asta, și am păstrat facilitatea pentru companiile care nu au vechime mai mare de un an fiscal. Aceste companii care sunt, practic, nou înființate și încă nu au finalizat un an fiscal în întregime să poată beneficia în continuare de facilitate fără să trebuiască să aibă venituri din această activitate. Acestor companii nu li se aplică acest prag de 10.000 de euro venituri (aduse de către fiecare programator prin produsul realizat, n.r.). Vă dau și un exemplu: să presupunem că se înființează o companie în acest moment care va beneficia de această facilitate fiscală. La sfârșitul acestui an, compania respectivă nu trebuie să facă dovada că a produs 10.000 de euro/programator. Anul viitor, în 2018, la fel nu trebuie să facă această dovadă, ci abia din 2019, când trebuie să demonstreze că are veniturile respective. În cazul companiilor de profil mai vechi existente pe piață, este obligativitatea de a face această dovadă”, a explicat ministrul Comunicațiilor.

Acesta a adăugat că Ordinul nu face altceva decât să definească ce înseamnă activitatea de creație programe pe calculator, iar facilitatea este dată prin Legea Finanțelor Publice, unde se scrie că activitatea de creație este scutită de scutită de impozit pe venit, în cazul programatorilor, iar activitatea de creație programe de calculator se definește prin Ordinul comun al celor patru miniștri (Comunicații, Educației, Muncii și Finanțelor, n.r.).

Vorbim despre una dintre facilitățile pe care piața de IT din România s-a bazat și a crescut, dincolo de capitalul uman extrem de bune pregătit. Conform Programului de guvernare, va trebui să extindem acest Ordin și pentru programatorii cu studii medii. Ordinul ar urma să fie emis anul acesta, în trimestrul IV, cu aplicare de la 1 ianuarie 2018”, a spus Augustin Jianu.

Începând cu data de 1 iulie 2017, va intra în vigoare noul Ordin de ministru privind încadrarea în activitatea de creare de programe pe calculator, publicat în Monitorul Oficial din 22 iunie 2017.

Conform documentului, angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Practic, beneficiarii sunt cei angajați pe un post care face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare. De asemenea, trebuie să dețină o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată.

Ordinul prevede ca angajatorul să realizeze în anul fiscal precedent și să înregistreze distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării, iar veniturile anuale au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.