FacebookTwitterLinkedIn

În următoarele trei luni, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) va lansa mai multe apeluri de proiecte, cu un buget total de 1,54 miliarde de euro, a declarat, pentru Mediafax, ministrul fondurilor europene, Dragoş Dinu.

În ceea ce priveşte cele trei programe operaţionale relevante gestionate de MFE: Programul Infrastructura Mare, Programul Operaţional Capital Uman şi Programul Operaţional Competitivitate, calendarul lansărilor pentru perioada decembrie 2016 – 1 martie 2017 evidenţiază faptul că va fi lansat un buget aproximativ de 1,54 miliarde de euro, ceea ce reprezintă circa opt la sută din alocarea totală a celor trei programe”, a declarant ministrul fondurilor europene, Dragoş Dinu.

Acesta a precizat că, MFE monitorizează, lunar, calendarele estimative ale lansărilor, iar în cazul în care apar întârzieri faţă de termenele stabilite, sunt solicitate clarificări autorităţilor de management.

Astfel, în perioada următoare, până pe 1 martie 2017, se vor lansa patru tipuri de apeluri de proiecte în cadrul Programului Infrastructura Mare, cu un buget total estimat de 690 de milioane de euro. Este vorba despre proiecte ce au ca scop reducerea suprafeţelor poluate istoric, reducerea efectelor inundaţiilor şi eroziunii costiere, creşterea producţiei de energie din surse alternative (geotermal, biomasă şi biogaz) şi cele de cogenerare de înaltă eficienţă:

 • Reducerea suprafeţelor poluate istoric (140 de milioane de euro)
 • Reducerea efectelor inundaţiilor şi eroziunii costiere (402,35 milioane de euro)
 • Creşterea producţiei de energie din surse alternative (geotermal, biomasă şi biogaz) (83,86 milioane de euro)
 • Cogenerare de înaltă eficienţă (63,53 milioane de euro).

De asemenea, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, se vor deschide mai multe apeluri, bugetul total estimat atingând 670 de milioane de euro:

 • Măsuri de ocupare a tinerilor NEETs, şomeri cu vârsta între 16 şi 24 de ani înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (478 de milioane de euro)
 • Solidar start up – înfiinţarea de întreprinderi sociale (30 milioane de euro)
 • -Implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) (5 milioane de euro)
 • Programe de tip a doua şansă, programe de formare profesională initiate pentru tinerii NEETs şomeri înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (60 milioane de euro)
 • Furnizare de servicii a doua şansă – fomare continuă personal didactic pentru a doua şansă (20 milioane de euro)
 • Crearea cadrului instituțional pentru funcţionarea de creşe la nivel naţional, în cadrul sistemului de educaţie, inclusiv pilotare de creşe (26 milioane de euro)
 • Revizuirea curricumului naţional de nivel gimnazial, inclusiv formare şi pilotare de resurse didactice (51 milioane de euro).

În cadrul Programului Operaţional Competitivitate se vor deschide apeluri cu un buget total estimat de 178,25 milioane de euro:

 • Mari infrastructuri de cercetare-dezvoltare (42,39 milioane de euro)
 • Creşterea investiţiilor private în cercetare-dezvoltare (52,38 milioane de euro)
 • Parteneriate pentru transfer de cunoştiinţe (71,62 milioane de euro)
 • Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice (11,86 milioane de euro).