FacebookTwitterLinkedIn

„Ministerul Finanțelor Publice a împrumutat, în data de 1 februarie 2018, 2 miliarde euro, de pe piețele financiare internaționale ,printr-o emisiune de euroobligațiuni în euro, în două tranșe, din care 750 de milioane de euro cu maturitatea de 12 ani, cu cupon 2,50% și 1,25 de miliarde de euro, cu maturitatea de 20 ani, cu cupon 3,375%. Emisiunea s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor fiind suprasubscrisă de peste 2 ori.

Tranzacția face parte din planul de finanțare externă aferent anului 2018, prin aceasta emisiune România asigurând o parte importantă din necesarul de finanțare de pe piețele externe pentru acest an, consolidând, totodată, rezerva financiară în valută la dispoziția Trezoreriei statului. Totodată, prin maturitățile alese, România a urmărit atingerea obiectivului de extindere a curbei de maturități în euro”, se scrie într-un comunicat de presă al Finanțelor.

Cererea totală a cumulat peste 5,3 miliarde de euro, provenind din aproximativ 300 de ordine de subscriere din partea investitorilor. Cererea finală la nivelul prețului stabilit s-a ridicat la peste 4 miliarde euro – 1,7 miliarde euro pentru tranșa de 12 ani și 2,4 miliarde euro pentru tranșa de 20 de ani.

Baza investițională a tranzacției a fost diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât și a tipurilor de investitori, pentru ambele tranșe, înregistrându-se o participare din 28 de țări pentru fiecare dintre tranșe”, au mai anunțat Finanțele.

Emisiunea a fost intermediată de către Barclays Bank PLC, Erste Group Bank AG, Societe Generale, Unicredit și ING Bank NV.

Cele două tranșe au fost realizate la cele mai mici marje peste cotațiile de referință mid-swap pentru maturitățile emise. Astfel, pentru maturitatea de 12 ani s-a obținut un randament de 2,585%, iar pentru emisiunea de 20 ani s-a obținut cel mai scăzut cost aferent acestei maturități cu un randament, de 3,45%, în scădere față de emisiunea cu aceeași maturitate realizată în octombrie 2015, la un randament de 3,93% (care a fost redeschisă ulterior, în februarie 2016, la un randament de 3,90% și în aprilie 2017 la un randament de 3,55%)”, au mai menționat reprezentanții MFP.

Strategia de execuție a emisiunii a permis reducerea succesivă a costurilor pentru ambele tranșe, pe măsura creșterii ordinelor de subscriere a celor două tranșe și a creșterii calității investitorilor care au plasat ordinele. Astfel, în cazul maturitații de 12 ani, marja de risc de credit a fost redusă de la 150 la 133 puncte de bază, în timp ce pentru maturitatea de 20 ani, marja de risc de credit a fost redusă de la 210 la 190 puncte de bază, România obținând astfel cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturități.

Emisiunea de euroobligațiuni realizată ieri nu este un împrumut special, ci este un instrument uzual pe care Ministerul Finanțelor Publice îl utilizează pentru asigurarea necesităților de finanțare a deficitului bugetar și refinanțare a datoriei publice. Aceste emisiuni reflectă însă, percepția mediilor investiționale și a piețelor financiare asupra evoluției României pe termen lung. Suprasubscrierea celor două tranșe de emisiune, cât și diversificarea bazei investiționale, atât pe tipuri de investitori, cât și din punct de vedere geografic reflectă încrederea pe termen lung în dezvoltarea economică a țării noastre. Această emisiune se încadrează perfect în strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale care vizează extinderea maturității portofoliului de datorie și implicit reducerea riscului de refinanțare, consolidarea rezervei în valută la dispoziția Trezoreriei statului, precum și minimizarea costurilor pe termen lung aferente împrumuturilor guvernamentale”, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, care și-a început mandatul de marți, 30 ianuarie.

Pentru tranșa de 12 ani, distribuția geografică a fost următoarea: Statele Unite ale Americii (19%), Centrul și Estul Europei (16%), Germania/Austria (16%), România (14%), Franța/Benelux (9%), Italia (9%), Elveția (6%) și Marea Britanie (5%). În privința tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (62%), fiind urmați de bănci comerciale și bănci private (25%), fonduri de pensii și societăți de asigurare (8%), bănci centrale (5%) și alți investitori (1%).

Pentru tranșa de 20 ani, distribuția geografică a fost următoarea: Marea Britanie (33%), Germania/Austria (32%), SUA (10%), Eleveția (6%), Italia (5%), Franța/Benelux (4%), Centrul și Estul Europei (3%) și Scandinavia (2%). În privința tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (72%), fiind urmați de bănci comerciale și bănci private (12%), fonduri de pensii și societăți de asigurare (8%), bănci centrale (6%) și alți investitori (4%).