Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Bani și Investiţii |
|

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget pentru anul 2021. Veniturile sunt estimate la 364,9 miliarde de lei, cheltuielile la 444,90 miliarde de lei

Proiectul este conturat pe o creștere economică de 4,3%, produsul intern brut la 1.116,83 miliarde lei, iar deficitul proiectat este de 80 de miliarde de lei (7,16% din PIB). Veniturile din acest an sunt estimate la 364,9 miliarde de lei, iar cheltuielile la 444,90 miliarde de lei.
bani
În 2021, investițiile sunt estimate la 5,50% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde lei ca anul trecut, când au fost de 53,08 miliarde de lei sau 5,10% din PIB, iar în anul 2024 acestea vor reprezenta 4,81% din PIB, o creştere de 6,1 miliarde de lei faţă de anul 2021, cu un vârf situat în anii 2020-2022.

 32,1 miliarde de lei din totalul investițiilor vor fi din fonduri europene, iar restul de 29,3 miliarde lei din fonduri naționale.

Deficitul pe bugetul general consolidat:

  • -7,16% din PIB în 2021
  • -5,84% din PIB în 2022
  • -4,37% din PIB în 2023
  • -2,89% din PIB în 2024

Măsurile proiectului de buget pentru anul 2021

– menținerea cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie /indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;

– menținerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

– menținerea în anul 2021 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2020;

– neacordarea de premii și a indemnizaţiei de vacanţă prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017;

– compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzător;

– pentru polițiști și cadre militare se mențin reglementările din anii anteriori care vizează acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale;

– prelungirea folosirii voucherelor de vacanță emise în anul 2019 și anul 2021 până la sfârșitul anului 2021 și suspendarea emiterii de vouchere de vacanță pentru anul 2021 de către autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes naţional, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr.41/1994;

– studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

Bugetul ministerelor și instituțiilor în 2021

1. Ministerul Muncii şi Protecţiei Publice – 53,7 miliarde lei

2. Ministerul Finantelor Publice – 36 miliarde lei

3. Ministerul Educaţiei – 31,1 miliarde lei

4. Ministerul Agriculturii – 26 miliarde lei

5. Ministerul Apărării Naţionale – 22,74 miliarde lei

6. Ministerul Afacerilor Interne – 21,53 miliarde lei

7. Ministerul Sănătății – 17,53 mld. lei

8. Ministerul Transporurilor – 14,1 miliarde lei

9. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei – 7,9 miliarde lei

10. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului – 6,59 miliarde lei

11. Ministerul Justiției – 4,73 miliarde lei

12. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – 2,02 miliarde lei

13. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării – 1,9 miliarde lei

14. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – 1,4 miliarde lei

15. Ministerul Energiei – 1,13 miliarde lei

16. Ministerul de Externe – 1,09 miliarde lei

17. Ministerul Culturii – 935 milioane lei

18. Ministerul Tineretului şi Sportului – 543 milioane lei

Cheltuieli în 2021

Cheltuielile de personal / 109,97 milliard lei (2021)
* 109,511 milliard lei (2020) – scădere de 467 milioane lei

Cheltuielile cu asistenţa socială (unde sunt şi pensiile) / 142,93 miliarde lei (2021)
* 138.55 miliarde lei (2020) – creştere 4,38 miliarde lei

Cheltuielile cu bunuri şi servicii / 55,38 miliarde lei (2021)
* 57,04 miliarde lei (2020) – scădere de 1,66 miliarde lei

Cheltuielile cu dobânzile (ne-am împrumut mai mult) / 16,86 miliarde lei (2021)
* 14,51 miliarde lei (2020) – creştere de 2,35 miliarde lei

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii