Cautare
, Staff

Servicii financiare |
|

Ministerul Finanțelor: Contribuția pentru solidaritate socială nu este o taxă nouă. Consiliul IMM-urilor susține că noua taxă nu are o destinaţie clară

Ministerul Finanțelor Publice a precizat: contribuția pentru solidaritate socială nu este o taxă nouă, ci o contribuție socială corelată cu măsura privind reducerea numărului contribuțiilor sociale și cu necesitatea asigurării prestațiilor sociale de care beneficiază salariații în conformitate cu principiile care stau la baza sistemelor de asigurări sociale, cum ar fi principiul contributivităţii și cel al solidarităţii sociale.
bani_money_leu (1)

„Contribuția se plătește la bugetul de stat și se datorează de către angajatori la fondul brut de salarii, fiind destinată alimentării Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și asigurării necesarului pentru plata prestațiilor din domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariații, cum ar fi indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă și boli profesionale. Nivelul contribuției este stabilit astfel încât să asigure necesarul pentru plata prestațiilor sociale de care beneficiază salariații”, au subliniat reprezentanții Finanțelor.

Ei au detaliat că obligativitatea constituirii Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale este instituită prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare. Această lege transpune Directiva Consiliului nr. 80/987/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L283 din 28 octombrie 1980, cu modificările aduse prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.2002/74/CE, publicată în Jurnalul Oficial nr. L270 din 8 octombrie 2002.

Din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale se asigură plata salariilor, în situația în care angajatorii intră în insolvență, în limita a trei salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Poziția CNIPMMR

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a precizat că, în prezent, contribuțiile plătite exclusiv de angajator sunt: Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale – 0,25%; Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate – 0,85%; Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale – 0,15%-0,85% în funcţie de clasa de risc.

„Un simplu calcul arată că valoarea însumată a acestor contribuţii este între 1,25% şi 1.95%. Taxa de solidaritate de 2% reprezintă în mod clar valoarea rotunjită a contribuţiilor plătite exclusiv de angajator”, au detaliat reprezentanții Consiliului.

Aceștia au mai spus că introducerea unei taxe de solidariate de 2%, plătită de angajator, are drept efect faptul că toţi angajatorii sunt trecuţi automat în clasa de risc cel mai ridicat, în privinţa producerii riscului de accidente de muncă şi boli profesionale, raportat la valoarea taxei de solidaritate de 2% obţinută prin luarea în calcul a procentului cel mai mare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Contribuţiile plătite în prezent au o destinaţie precisă, respectiv garantarea plăţii creanţelor salariale, concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate şi asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, în schimb taxa de 2% nu va avea nicio destinaţie, fiind alocată, conform bugetului de stat, în mod sigur pentru plata unor cheltuieli sociale”, au menționat reprezentanții CNIPMMR.

Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR, a declarat că această organizație nu este de acord cu introducerea unei taxe de solidaritate de 2%, plătită de angajator, deoarece valoare totală a acestei contribuţii, 2%, este plătită şi în prezent, iar destinaţia sumelor este clar cunoscută. El a mai spus că nu este de-acord cu această taxă, pentru că nu are o destinaţie clară, vor fi generate costuri privind achiziţionarea noilor softuri contabile și se produce o bulversare a mediului de afaceri, în special a IMM-urilor, privind predictibilitatea sarcinilor fiscale.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii