Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Afaceri |
|

Ministerul Finanţelor: Contribuabilii care au acumulat datorii către stat după declararea stării de urgenţă îşi vor putea eşalona obligaţiile

Contribuabilii care au acumulat datorii către stat după declararea stării de urgenţă îşi vor putea eşalona obligaţiile pe o perioadă de cel mult 12 luni dacă depun o cerere în acest sens până la data de 15 decembrie 2020, potrivit unui proiect de ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice.

„Faţă de procedura normală de acordare a eşalonării potrivit Codului de procedura fiscală, documentele depuse de debitori sunt simplificate în sensul că se depune numai o cerere, fără a fi depuse alte documente şi termenul de soluţionare este mult redus, întrucât nu este necesară o analiză amplă asupra situaţiei fiscale a debitorului”, subliniază autorii proiectului în nota de fundamentare a acestuia.

Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice, se precizează în proiectul de ordonanţă.

De aceste înlesniri la plată vor beneficia numai contribuabilii buni-platnici, respectivi aceia care nu aveau datorii la stat în perioada anterioară declanşării stării de urgenţă.

„Se propune reglementarea unei proceduri alternative simplificate de acordare a eşalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată se împlineşte după data de declarării stării de urgenţă până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Beneficiari ai facilităţii sunt toţi contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală şi care nu înregistrează obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă. Această măsură are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, susţinerea conformării la plată, pentru contribuabilii aflaţi în dificultate generată de lipsa de lichidităţi financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19, iar pe de altă parte, din perspectiva statului, asigurarea încasării unor sume certe şi periodice la bugetul general consolidat”, potrivit AGERPRES.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii