FacebookTwitterLinkedIn

Modificarea se referă la accesul radiodifuzorilor la evenimentele de interes public, în sensul eliminării exclusivității pentru un singur radiodifuzor dintr-o țară, așa cum este prevăzut în actuala lege.

În prezent, legea audiovizualului prevede că „în scopul realizarii de reportaje scurte de știri, alin. 2 al art. 86 stipulează faptul că radiodifuzorul aflat sub jurisdicţia României, care a dobândit drepturi de exclusivitate asupra unui eveniment de mare interes pentru public, are obligaţia de a asigura accesul, în condiţiile alin. 1, pentru câte un singur radiodifuzor din fiecare stat membru al Uniunii Europene”.

În expunerea de motive a actului normativ se arată că „din perspectiva reprezentanţilor Comisiei Europene, reglementările respective nu transpun în mod clar şi neechivoc dispoziţiile art. 15 alin.(2) al Directivei 2010/13/UE, dând posibilitatea interpretării dispoziţiilor art. 86 în sensul restrângerii sau limitării accesului la evenimentele de importanţă majoră doar la un singur radiodifuzor per stat membru al UE, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor privind libertatea dreptului la informare”.

Proiectul de modificarea legii are un articol unic: „Art. 86 al Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul conţinut:

 Art. 86.

1). Oricare radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României sau a unui stat membru al Uniunii Europene are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României, în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, cu respectarea prevederilor art. 85.

2). În cazul radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia aceluiaşi stat membru al Uniunii Europene cu radiodifuzorul care a obţinut drepturi de exclusivitate asupra evenimentului, accesul în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, se solicită radiodifuzorului respectiv.“

Proiectul asigură transpunerea art. 15 al Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European.