FacebookTwitterLinkedIn

Alocarea financiară aferentă acestei submăsuri este de 20,2 milioane de euro, iar numărul estimat de proiecte ce vor putea fi finanțate fiind de aproximativ 100, a anunțat MADR.

Beneficiarii eligibili sunt agenții economici care se încadrează în categoria IMM-urilor, ceștia putând obține o finanțare de până la maximum 200.000 euro/beneficiar în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul „de minimis”.

 Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile, neputând depăși plafonul menționat anterior de 200.000 euro/beneficiar.

,,Prin această submăsură sunt sprijinite investițiile care vizează crearea sau modernizarea rețelei de comunicații electronice de acces (last mile), aceasta reprezentând o componentă obligatorie în cadrul proiectelor aferente submăsurii 322e). De asemenea, vor putea fi sprijinite și investițiile care vizează crearea rețelei de distribuție (backhaul) acolo unde aceasta nu este prezentă, în vederea asigurării funcționalității buclei locale (last mile)”,  se mai arată în anunțul MADR.

Rețelele create vor trebui să asigure o viteză de transfer de minimum 1 Mbps partajat pentru persoane fizice, respectiv de minimum 4 Mbps partajat pentru persoane juridice.

Aria de eligibilitate a submăsurii este reprezentată de un număr de 1650 localități rurale „zone albe” de pe întreg teritoriul României (comune și sate componente în cadrul cărora nu este prezentă rețeaua de acces și/sau rețeaua de distribuție, care să respecte criteriile tehnice de viteză menționate anterior).

Perioada de depunere a proiectelor se va încheia pe 11 aprilie 2014, contractarea urmând a fi finalizată până la 30 iunie 2014.