FacebookTwitterLinkedIn

Cea mai mare parte din aceasta, 56,6%, a fost constituită de activele interne, în sumă de 200,71 de miliarde de lei, care se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale M3). Aceste active au crescut cu 21,1%, față de aceeași dată a anului trecut și cu 5,1%, comparativ cu luna precedentă.

Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi. Pasivele interne (exceptând elementele componente ale M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Activele externe, care se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe, au reprezentat 43,4% din total M3, la finele lunii aprilie, în sumă de aproape 154 de miliarde de lei, cu doar 0,4% mai mult decât aceeași dată a anului trecut și cu 3,8% mai puțin decât în aprilie.

Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar. Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.

Depozitele au crescut cu 11%, de la an la an, la aproape 307 miliarde de lei, deși dobânzile au rămas în 1%, la lei

Astfel, M2 (masa monetară intermediară) reprezenta 99,96% din M3, la finele lunii aprilie, în sumă de 354,6 miliarde de lei, o creștere de 11%, față de aceeași lună a anului trecut și de 1,1%, comparativ cu martie 2018.

Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) erau în pondere de 0,06% din M3, fiind de 131,8 milioane de lei, în creștere cu 4,8%, față de aceeași lună a anului trecut, și de 9,5%, comparativ cu martie 2018.

M1 (masa monetară în sens restrâns) a ajuns să reprezinte 59,6% din M2, la finele lunii aprilie, față de martie, respectiv 211,32 de miliarde de lei, cu 13,5% mai mult față de aceeași dată a anului trecut și cu 1,6% mai mult decât în martie.

Restul de 41,4% din M2 sunt depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv, inclusiv cele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv, care au crescut cu 7,8%, față de aceeași lună a anului trecut, și cu 0,3%, față de martie, ajungând la 143,27 de miliarde de lei.

Indicele ROBOR este încă la un nivel redus? Soldul creditului neguvernamental a crescut, la 30 aprilie, cu 6,8%, de la an la an, la peste 238 de miliarde de lei

În schimb, din M1, depozitele overnight (conturi curente, depozite la vedere) reprezintă aproape 70%, până la 147,63 de miliarde de lei, ca urmare a unei majorări de 14,8%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, și 2,1%, față de luna precedentă.

Restul de 30% era reprezentat de numarul în circulație, cel din afara sistemului bancar, care era în sumă de 63,69 de miliarde de lei, cu 10,8% peste nivelul de la aceeași dată a anului trecut și cu 0,4% peste nivelul din martie 2018.

Astfel, numerarul din buzunarele românilor reprezenta 18% din masa monetară în sens larg, iar depozitele reprezentau 82%, la finele lunii aprilie.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna aprilie 2018 cu 1,1%, faţă de luna martie 2018, și cu 11%, față de aceeași lună a anului trecut, până la 306,99 miliarde de lei, mai arată datele provizorii ale BNR.

La 30 aprilie 2018, soldul creditului neguvernamental, care include și creditele neperfomante, acordat de bănci a crescut cu 6,8%, faţă de 30 aprilie 2017, până la 238,38 de miliarde de lei, potrivit datelor provizorii ale BNR.

Cu tot cu creditul guvernamental, în total, băncile din România aveau împrumutate în țara noastră, la finele lunii aprilie, 339,16 miliarde de lei.