FacebookTwitterLinkedIn

Faţă de luna octombrie 2017 aceasta a crescut cu 0,8% (0,2% în termeni reali), iar în raport cu noiembrie 2016 s-a majorat cu 12,5% (9% în termeni reali).

Legea privind plata defalcată a TVA a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis cu modificările introduse de Parlament

Activele externe nete din M3 au avansat cu 7,4%, la 30 noiembrie 2017, față de 30 octombrie 2016, dar s-au redus cu 1,2%, comparativ cu 30 octombrie 2017, ajungând 153,51 de miliarde de lei. Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.

Activele interne nete au crescut cu 17,2%, la finele lunii noiembrie, comparativ cu aceeași dată a anului precedent, și cu 2,6%, față de aceeași dată a lunii anterioare, până la 186,29 de miliarde de lei. Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au ajuns la 293 de miliarde de lei, la 11 luni

M3 include M2 (masa monetară intermediară) și alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv).

M2 a crescut cu 12,6%, la 30 noiembrie 2017, față de aceeași dată a anului trecut, și cu 0,8%, față de 30 octombrie 2017, ajungând la 339,68 de miliarde de lei. În cazul altor instrumente financiare, creșterea a fost de 8,1%, la 30 noiembrie 2017, față de 30 octombrie 2017, dar s-a produs o scădere de 11,3%, față de 30 octombrie 2017, ajungând la 113,3 milioane de lei.

M2 include M1 (masa monetară în sens restrâns) și depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv).

Creditul neguvernamental a depășit 235 de miliarde de lei, la 11 luni

M1 a avansat cu 18,7%, la 30 noiembrie 2017, comparativ cu aceeași dată a anului trecut, și cu 0,5%, față de aceeși dată a lunii anterioare, până la 202,96 de miliarde de lei. De asemenea, componentele acesteia au avansat: numerarul în circulaţie, cel din afara sistemului bancar, a fost cu 16,3% mai mult, față de anul trecut, și cu 1,5%, comparativ cu octombrie 2017, până la 61,94 de miliarde de lei; depozitele overnight au urcat cu 19,8%, față de anul trecut, și au scăzut nesesizabil, cu 0,01%, comparativ cu octombrie 2017, ajungând la 141 de miliarde de lei.

Cel mai redus ritm de creștere l-au avut depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv, care au avansat cu 4,5%, la 30 noiembrie, față de aceeași dată a anului trecut, și cu 1,4%, comparativ cu 30 octombrie 2017, până la 136,71 de miliarde de lei.