FacebookTwitterLinkedIn

Care au fost cele mai importante investiţii din ultimul an – ce zone de business au vizat şi la cât s-au ridicat?

Cele mai importante investiții din anul 2014 s-au realizat pe două direcții principale: prima constă în  modernizarea parcului auto și a bazei operaționale, prin achiziția de utilaje noi, precum cele motorizare Euro 6, dar și prin crearea de noi dotări și funcționalițăți pentru eficientizarea activității și a resursei utilizate. Cea de-a doua direcție s-a focusat pe dezvoltarea profesională și formarea continuă a angajaților.

Cum a contribuit compania la atingerea standardelor impuse de UE?

Încă de la începutul activității sale, Romprest funcționează după standardele și politicile internaționale de business. Întregul sistem de salubrizare pe care l-am implementat în ariile deservite, este rezultatul transferului de know-how și însușirea celor mai bune practici europene în domeniu, ceea ce a contribuit la consolidarea poziției noastre de lider pe piața națională, și cea de operator cu un înalt grad de competitivitate pe piața internațională.

Atingerea standardelor europene se reflectăîn toate structurile și activitățile organizaționale, atât cantitativ, cât și calitativ: începând de la personalul de o vastă expertiză, care săasigure respectarea și aplicarea corectă a legislației naționale și a aquis-ului comunitar în domeniu, până la investițiile masive realizate în utilajele, tehnică și tehnologie performantă care să conducă la îndeplinirea indicatorilor de performanță a activității și a țintelor de valorificare a materialelor reciclabile.

Care sunt provocările în cazul colectării selective?

Provocările majore întâlnite în activitatea de colectare selectivă sunt: gradul redus de responsabilizare în rândul populației și fenomenul pirateriei în cazul materialelor reciclabile.

Care sunt obiectivele Romprest în cazul colectării selective?

Obiectivele Romprest în ceea ce privește colectarea selectivă sunt stabilite pe două direcții: cele cantitative, în cadrul cărora au fost asimilate țintele europene, și cele strategice calitative, care se orientează pe intensificarea campaniilor de conștientizare și de informare a populației asupra importanței acestei acțiuni.

Care este rolul inovaţiei în acest domeniu – ne puteţi da exemple de inovaţie din compania Romprest?

Datorită apariţiei constante de noi cerinţe ale pieţei, dar şi de nevoia de adaptare permanentă la standardele europene şi la progresul extrem de rapid în domeniul tehnologiei, se impune necesitatea unor modificări structurale şi conceptuale ale produselor şi serviciilor din portofoliu, modificări ce pot fi realizate doar printr-un grad ridicat de inovație. În cadrul companiei Romprest, activitatea de inovație este încurajată în toate nivelurile și structurile sale: de la tehnica și tehnologia de colectare și metodele de valorificare a deșeurilor solide nepericuloase, până la programele informaționale prin care se gestionează întreaga activitate: operațională, financiară, comercială, achiziții și de management în ansamblul ei.

Compania are avantajul unei resurse infinite – deşeurile. Care ar fi dezavantajele/dificultăţile în acest gen de business
în momentul de faţă în România?

Dezavantajul principal este că industria de salubritate impune un nivel foarte ridicat de investiții în logistică și infrastructură, iar constrângerea majoră la acest moment, rămâne lipsa unei legislații coerente în domeniu, cu anumite deficiențe la nivel de aplicabilitate.

Ce presupune păstrarea poziţiei de lider de piaţă timp de 14 ani?

Păstrarea poziției de lider de piață presupune realizarea de investiții constante în tehnologie și resursa umană, pentru menținerea standardelor înalte de performanță, dar și creșterea permanentă a calității serviciilor în condițiile păstrării unor costuri optime, ducând automat la o extindere a business-ului.

Care ar fi principalele „lecţii de business” învăţate în această perioadă, ca CEO al Romprest?

În ultima perioadă, caracterizată printr-o lipsă majoră de predictibilitate la toate nivelurile sale (economic, politic și legislativ), mi s-a confirmat faptul că flexibilitatea și adaptabilitatea rapidă la condițiile de piață reprezintă cheia îndeplinirii cu succes a obiectivelor propuse. Experiența își spune cuvântul și fiecare proiect realizat este o lecție de business, în toate domeniile în care activăm (salubrizare, facility management, arhitectură peisageră, DDD).