FacebookTwitterLinkedIn

COMÚN ~ă (~i, ~e)

1) Care aparţine mai multor persoane. Casă ~ă. Pământ ~. 2) Care se face împreună; realizat de mai multe persoane; colectiv. Muncă ~ă. Operă ~ă. Acţiune ~ă. 3) Care aparţine tuturor; aflat înposesiunea tuturor; obștesc; colectiv. Bun ~. Interes ~. Voinţă ~ă. Drept ~.  4) Care nu se deosebeşte prinnimic; lipsit de originalitate; obișnuit; ordinar; banal; trivial; vulgar. Metodă ~ă. Figură ~ă. Stil ~. Manieră ~ă. * În ~ împreună. A ieși din ~ a se deosebi; a se distinge. /commun, lat. communis

Comun – pentru toţi, pentru fiecare dar al nimănui? Calitatea vieţii și spaţiul public sunt două noţiuni asociabile. Ele ţin de „comunul“ vieţilor noastre. Putem privi spaţiul public ca: spaţiu al relaţiei și loc construit, adică spaţiu fizic și spaţiu relaţional.

La spaţiul public se gândește toată lumea, dar există epoci ale spaţiului public. Ultimii 25 de ani au fost bântuiţi de obsesii ale spaţiului public. Principala lui problemă, în gândirea administraţiei, era să nu aibă gropi. Dacă totul era neted, era și de calitate. Conta doar suprafaţa bidimensională, cât mai finisată, ideal neatins,  chiar dacă materialele folosite ar fi fost improprii pentru scopul și rolul lor, întorcându-se asupra oamenilor ca un bumerang alunecos în zilele ploioase sau iarna (granit lucios pe trasee pietonale). Spaţiul public a ajuns să aibă vârste tot mai scurte. Materialul utilizat îi dădea durata de exploatare. Spaţiul public părea la fel de firav ca panseluţele din giratoriile intersecţiilor; nu cumva să găzduiască prea multe activităţi, căci e atât de fragil încât se ofilește și e nevoie să îl plantezi din nou. Materialul spaţiului public nu este dat de paviment. Materialul spaţiului public este suma locurilor comune, preexistente în mentalul colectiv.

Reducerea lui la locuri fără memorie, la două dimensiuni, doar fără gropi, accesibil direct, perfect plan, sunt calităţi care deschid triumfător drumul mașinilor și își alocă unilateral o singură folosinţă, a infrastructurii aplicate peste oraș ca o schemă din proiectul de trafic și fluenţa circulaţiei. Spaţiul public e în dezbatere, iar ponderea intereselor diverse face să îl situeze în tot spectrul sensurilor date „comunului“ în DEX. Infrastructura este o prioritate; extinderea ei, modernizarea este prima obsesie a oricărui administrator, guvernant etc. Nevoia comună de a avea reţele edilitare, mijloace de transport, apă rece, apă caldă și curent în bec e un început al unui comun de calitate, dar nu e un scop în sine. Spaţiul public e mai mult decât infrastructură, așa cum arhitectura este mai mult decât construcţie, poate așa cum cultura este mai mult decât civilizaţie. Depășind bidimensionalitatea spaţiului public dată de suprafaţa atingerii prin călcare, el este conformat și prin delimitările verticale variate, cel mai adesea clădiri sau elemente de vegetaţie. Se vorbește adesea despre arhitectură ca un sistem structural care stă la baza edificării a ceva (arhitectura sistemului informaţional, arhitectură politică). În spaţiul public, arhitectura, în termen larg, de sisteme de relaţii și termen precis de construcţie, coexistă.

Comun – confort individual? Ce este oare arhitectura pentru „comunul“ încetăţenit? Este o parte a construcţiei sau ca o parte dintre construcţii? Este ea necesară doar de la limita gardului înspre propria curte, unde oricum în metalul colectiv parcă fiecare știe mai bine cum să își amenajeze casa și curtea, dar și cum să construiască. Comunul locurilor noastre se rezumă oare doar la ziduri? Tot ceea ce este construit este arhitectură. Arhitectura este un rezultat complex al construirii cu toate consecinţele sale. Implicaţiile ţin de calitatea vieţii pe care o asigură utilizatorilor ei. Dacă sistemul sanitar, ce asigură sănătatea oamenilor, are un sistem de calitate, oare arhitectura nu este și ea generată de un sistem de calitate? Există o măsura comună, unică, imbatabilă pentru măsurarea calităţii arhitecturii? De ce e nevoie de un architect: pentru că spune legea, pentru că știe să deschidă ușile ca în final să vină cu documentul glorios, doua foi A4 faţă verso pe care scrie autorizaţie de construire, pentru că face frumos, pentru că am nevoie?

Comun – patrimoniu? Valoarea a ceea ce ne ţine împreună este ceea ce trebuie să păstrăm împreună. Nu doar mijloacele fixe (clădirile) sau mobile (arta, în general) sunt valori de patrimoniu, patrimoniul cultural înseamnă bunuri spirituale şi culturale care aparţin întregului popor, fiind transmise de la strămoși. Ce alt loc comun mai trainic decât acesta ne-am putea imagina?  Patrimoniul nu este legat doar de lucruri complicate sau intangibile, ci este parte din viaţa cotidiană. Trăim în Patrimoniu, trebuie doar să înţelegem că a-l proteja este simplu! Şi firesc! E treaba tuturor. Nici nu trebuie să fie o preocupare.

Comun – global? Gândirea economică, politică, deciziile la nivelul teritoriilor, cadrul social, migraţiile, urbanismul, formele de arhitectură etc., mai au toate acestea doar valorile exclusive ale comunităţilor locale în care stau, se formează și se adecvează sau contextul larg e schimbat, iar dinamica contemporană duce la mutaţii cu efecte încă nu pe deplin contorizate?

În Bucureștiul actual, „comunul“ coexistă în deplinătatea sensurilor sale. Ţine de fiecare dintre noi felul în care participăm la acest comun și ne trăim apartenenţa.