FacebookTwitterLinkedIn

Ce cuvânt caracterizează cel mai bine anul 2021?

Perseverența

Care au fost motivele dvs de îngrijorare pentru afacerea pe care o conduceți în anul 2021? (pandemia, criza economică, criza de materii prime, inflația, forța de muncă, criza guvernamentală, altele). Care sunt rezultatele activității companiei/ grupului, comparativ cu estimările de la început anului?

Principalele motive de îngrijorare au fost sănătatea oamenilor, scăderea puterii de cumpărare, pe un fond marcat de incertitudine socio-economică, criza de materii prime si volatilitatea prețurilor.
Rezultatele noastre se aliniază cu estimările, întrucât ne așteptam ca după un 2020 efervescent, în care ecommerce-ul a luat avant datorită distanțării și restricțiilor impuse magazinelor fizice, va urma o perioadă de reașezare și stabilizare a lucrurilor, prin urmare vom vedea o dinamică mult mai temperată.

Care au fost motivele de satisfacție sau de optimism în 2021? 

O comunitate globală mai interconectata, prin intermediul evenimentelor virtuale internaționale, precum și accesul facil la resurse de învățare.

De asemenea, faptul că se acordă o atenție sporită sănătății -nu doar fizice, ci și psihice, și cercetării în domeniul sanitar, cu impact pe termen lung.

La fel de important, cred că acești doi ani de pandemie au adus o reașezare a valorilor personale, în familie și în relațiile interumane.

Cum caracterizați mediul privat de afaceri din România în anul 2021 în privința rezilienței și dinamicii? Argumentați. 

Rezilient si agil.

Foarte mulți antreprenori s-au adaptat, au accelerat procesul de digitalizare, au creat produse și servicii noi și au beneficiat de oportunitățile care apar în situații de criză: accesul la fonduri, accesul mai facil la specialiști, finanțare, fonduri nerambursabile etc..

Care sunt deciziile bune pe care le-a făcut guvernul pentru încurajarea și susținerea mediului de afaceri din România în anul 2021?  Care sunt lucrurile pe care trebuia să le facă, dar nu le-a făcut?

Deciziile bune pe care le-a făcut guvernul pentru încurajarea și susținerea mediului de afaceri din România în anul 2021
Pentru unele companii, în special cele afectate de pandemie, au fost disponibile ajutoare de stat și subvenții, cum ar fi șomajul tehnic sau acordarea unor facilități sau eșalonări la plata taxelor. Sunt măsuri care ținut o parte din aceste companii pe linia de plutire.
În 2021, am observat și o ușoară îmbunătățire a modului de comunicare între autorități, în special ANAF, și companiile private.

Care sunt lucrurile pe care trebuia să le facă, dar nu le-a făcut?
Accelerarea digitalizării este încă departe de ideal. România este o țară extrem de birocratică, pentru o țară membră a Uniunii Europene. Ma refer aici atat la dificultatea obținerii de informații și documente oficiale, cât și la tergiversarea luării deciziilor de catre instituțiile statului, care afectează desfășurarea optimă a planurilor de business.
De asemenea, în continuare ne confruntăm cu o instabilitate a legislației fiscale, ceea ce limitează previzionarea corectă a cheltuielilor pentru foarte multe companii și implicit dezvoltarea acestora și alimentează aversiunea pentru investiții.

Care considerați că vor fi cele mai mari provocări la nivel mondial în anul 2022?

Problemele din lanțul de aprovizionare, inclusiv creșterea prețurilor materiilor prime, inflația pentru bunurile de larg consum și serviciile de bază, care vor afecta major puterea de cumpărare, dar și problemele demografice cu impact pe piața muncii și gestionarea pandemiei.