FacebookTwitterLinkedIn

Evenimentul a fost prezentat de criticul de artă, dr. Doina Păuleanu, director al Muzeului de artă din Constanța. La vernisaj au participat personalităţi ale vieţii cultural-artistice, critici de artă, artişti plastici, profesori, actori, oameni de afaceri, oameni de televiziune și jurnaliști, colecționari de artă. Evenimentul s-a bucurat și de prezența doamnei Anca Vlad, Președinta Fundației ”FILDAS ART”.

Între formele de sponsorizare pe care le practică fundaţiile Fildas Art şi Senso în domeniul artelor vizuale, este şi aceea de a înlesni artiştilor accesul către materiale necesare lucrului cotidian: culori, pânze, rame, bronz, marmură, piatră. În plus, unele materiale, precum bronzul, nu au un preț ușor accesibil, iar tehnicile necesare prelucrării acestora sunt cunoscute de un număr descrescător de persoane. De aceea, aflând că Ana Zoe Pop şi Cristian Pentelescu doresc să-şi toarne singuri lucrările recente de sculptură, fundaţiile Fildas Art şi Senso le-au oferit posibilitatea să întreprindă acest demers, iar rezultatul este pe măsură.

Expoziţia cuprinde un număr impresionant de piese, toate în material peren (bronzul în acest caz), realizate cu manualitate deplină, cu înţelegere pentru subtilităţile şi reuşitele tehnicii, cu dragoste pentru meserie şi, desigur, cu talent. Deşi fiecare dintre cei doi artişti lucrează în viziune personală şi în manieră recognoscibilă – se şi află, de altfel, la vârsta maturităţii creatoare –, ansamblul este nu numai unitar, ci şi armonios. Volumele îşi etalează tridimensionalitatea în forme imaginate şi lucrate cu măiestrie; alte materiale precum lemnul – la Ana Zoe Pop – şi marmura la Cristian Pentelescu –, se integrează deplin şi completează manifestarea prin calităţi specifice. Pentru o adecvată integrare în spaţiul galeriei, expoziţia cuprinde şi lucrări de grafică realizată de Ana Zoe Pop. Sunt desene de sculptor, viguroase, profunde, făcând apel la resursele emoţionale ale culorii. (Anca Vlad, Președinte Fundația FILDAS ART)

Expoziţia „Formă şi Expresie” poate fi vizitată în perioada 2-30 aprilie 2015.