FacebookTwitterLinkedIn

Apelul de proiecte este lansat în cadrul Programului Operațional Capital Uman și are o alocare financiară de 20 milioane euro.

Proiectele selectate în urma evaluării presupun o perioadă de pregătire a studenților, dezvoltarea abilităților lor antreprenoriale, elaborarea planurilor de afaceri și selectarea celor mai bune dintre acestea. Studenții ale căror planuri de afaceri vor fi finanțate vor putea urma programe de internship în companii cu activități cât mai apropiate planurilor de afaceri propuse. Apoi, timp de 1 an studenții antreprenori vor beneficia de sprijinul administratorilor de grant, care pot fi instituții publice au private, urmând ca afacerile înființate de ei să fie monitorizate pentru o perioadă de timp.

Valoare unui proiect poate fi de max. 2 mil. euro, din care min. 70% va fi alocat subvențiilor pentru înființarea afacerilor. Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 100.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.

Detalii, pe mfe.gov.ro/studenti