FacebookTwitterLinkedIn

Lansarea va fi însoțită de o expoziţie cu 7 lucrări de artă inspirate de volumul „CHINA HARULUI”, semnate de maestrul Sorin Dumitrescu (editor al cărții).

Evenimentul este sponsorizat prin Programul Catena pentru Artă.

Cu acestă ocazie va fi lansat și catalogul expoziției Semnul Împăratului. Între ideogramă și icoană – album de artă ce prezintă cele 7 lucrări expuse, semnat acad. Sorin Dumitrescu.

Vor lua cuvântul dr. Teodor Baconski – diplomat, fost ministru de externe şi ambasador; dr. Su Yan, traducătoarea cărţii Dao De Jing, autoarea prefeței cărții China şi creştinismul; pr. dr. Marius Taloş S.J. Superior Regional al Iezuiţilor din România; prefațatorii cărții – pr. prof. dr. Emil Jurcan, lect. dr. Roxana Rîbu; pr. prof. dr. Vasile Mihoc (Facultatea de Teologie, Universitatea din Sibiu), alături de editorul cărții, acad. Sorin Dumitrescu, și autorul ei, dr. Andrei Dîrlău (foto).

Vor participa personalități ale vieții culturale românești, academicieni, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române și ai Bisericii Romano-Catolice, atașați culturali și alți reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditați la București, profesori universitari, artiști, scriitori, critici literari și critici de artă, istorici, reprezentanți ai Ministerului de Externe, Ministerului Culturii și Cultelor, Ministerului Educației și Instituțiilor Culturale din București.

Lansând o viziune interdisciplinară (elemente de istoria culturii și a religiilor, literatură comparată, hermeneutică, sinologie, religii comparate și teologia religiilor), „CHINA HARULUI” invită la o călătorie în profunzimea universului cultural chinez, în dimensiunea sa mitico-religioasă, privit prin ochii protagoniştilor contactului dintre lumea creştină europeană şi cea chineză – misionarii ajunşi în China din Siria în secolele VII-XIII, catolici franciscani şi iezuiţi în secolele XIII-XVIII, anglicani, ortodocşi.

Cartea oferă cititorilor români, pentru prima dată, o amplă panoramă istorică a impactului – adesea dramatic – dintre cele două lumi: Europa și China.

E povestea uneia dintre cele mai frumoase aventuri ale spiritului din istoria umanităţii: epopeea întâlnirii a două mari civilizaţii care au evoluat, câteva milenii, aproape independent una de alta.

Afirmarea Chinei ca superputere globală a generat în ultimii ani un boom al publicațiilor despre China. Gigantul chinez nu mai poate fi ignorat. Iar religia chineză și interacțiunea ei cu alte religii, mai ales cu cea creștină, constituie un aspect pasionant, sursa unei literaturi în vertiginoasă expansiune. „CHINA HARULUI” abordează acest subiect pe cât de exotic, pe atât de fascinant.​

„Cele 23 de capitole ale acestei cărți neobișnuite aduc în actualitatea cea mai vie și mai disputată teologic, semiologic și filologic, nici mai mult, nici mai puțin decât străvechea iconicitate a epocii de aur – timpul auroral de după Căderea lui Adam –, în directă conjuncție cu memoria unicității lui Dumnezeu, Făcătorul Lumii, așa cum au fost păstrate de monoteismele de după Babel” – acad. Sorin Dumitrescu.Andrei Dîrlău este scriitor, doctor în teologie – istoria religiilor (cu teza Religiile Chinei şi creştinismul, sursa cărţii de faţă), cercetător, traducător.  A dream of golden mansions: intimations of eternity in Blake and Eminescu este lucrarea de licenţă în anglistică, iar studiul exegetic Viziunea Părintelui Galeriu: schiţă hermeneutică – dizertaţia de masterat în teologie (doctrină şi cultură). A publicat Cartea Lucrurilor Tainice. Variaţiune pe o temă de Borges (Tracus Arte 2017); Părintele Adrian Făgeţeanu şi crucea Rugului Aprins (Lumea credinţei 2012 – editor, coautor); Părintele Constantin Galeriu: Timpul schimbării; Schimbarea la faţă a lui Hristos—transfigurarea creaţiei (editare trilingvă, traducere, studiu); Marxismul cultural—noua utopie (Reîntregirea 2017 – editor, coautor). Articole: Two hierocratic paradigms of visuality: Confucianist China—Orthodox Byzantium (European Journal of Science and Theology 10/2014); Doric vs. Ionian Initiation in The Waste Land. Image patterns of the occult philosophy as a source of symbolic coherence (Univ. of Malta); Palatul şi poemul: Borges şi Coleridge (Secolul XX); Spaţiul eteric (akasha) la Eminescu (Convorbiri literare). Stagii de lucru şi cercetare în China, Germania, Italia, Spania, Belgia, Malta, periplu spiritual în Tibet.