FacebookTwitterLinkedIn

În contextul achiziţiei Covalact (compania Covalact și filialele acesteia Covalact-Prodserv  şi Lactate Harghita) de către Lactalis, anunțată a mijlocul lunii decembrie, Consiliul Concurenţei a identificat preocupări legate de concurenţă și le-a impus francezilor asumarea unor angajamente. Dorind să elimine aceste preocupări, Consiliul pune în dezbatere publică angajamentele formulate de grupul Lactalis.

În urma analizei, autoritatea de concurenţă a constatat că tranzacţia poate conduce la consolidarea poziţiei grupului Lactalis pe piaţa producţiei şi comercializării untului, la nivel naţional. Consiliul Concurenţei şi-a exprimat îngrijorările de ordin concurenţial pe această piaţă cu privire la reducerea posibilităţilor de alegere ale consumatorilor”, susțin reprezentanții autorității.

Angajamentele propuse de grupul Lactalis constau în licenţierea mărcii de unt „LaDorna” pentru o anumită perioadă de timp către un terţ (companie cu competenţă industrială relevantă, independentă de grupul Lactalis), corelată cu schimbarea mărcii („re-branding”) de către terţ. Ulterior acestei perioade, marca de unt „La Dorna” se va reîntoarce în portofoliul grupului Lactalis, care se va abţine de la folosirea respectivei mărci pentru unt, pentru o operioadă de timp suficientă ca terţul să poată beneficia de creşterea cotei sale de piaţă.

Licenţa va include dreptul de a utiliza logo-ul „LaDorna” pentru produsul unt, precum şi de a utiliza drepturile de proprietate intelectuală aferente ambalajului untului „LaDorna”. Autoritatea de concurenţă va verifica îndeplinirea angajamentelor de către grupul Lactalis.

Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau companiile interesate să trimită observaţii cu privire la angajamentele propuse de către grupul Lactalis, până la data de 23 iunie 2017.

Conţinutul angajamentelor formulate de grupul Lactalis sunt publicate pe pagina de internet a autorităţii de concurenţă. După analiza observaţiilor formulate de către terţi, Consiliul Concurenţei poate solicita părţilor modificarea propunerilor şi poate decide acceptarea sau respingerea angajamentelor.

B.S.A. International susține, într-un formular depus de avocați, că, deși s-a angajat să respecte anumite condiții, concentrarea nu ar aduce atingere unui mediu concurenţial normal, având în vedere particularităţile pieţei româneşti a untului: „Pe de o parte, ponderea importurilor conferă pieţei untului o dimensiune geografică ce depăşeşte graniţele naţionale, iar pe de altă parte, puterea mărcilor de distribuitor exercită o presiune concurenţială importantă asupra producătorilor români de unt.