FacebookTwitterLinkedIn

Dezvoltarea bunăstării în România pare să fi fost una susținută și robustă, în perioada 1990-2014, conform studiului KPMG, care a analizat și a interpretat indicatori macroeconomici relevanți pentru modul în care evoluează, în acest timp, calitatea vieții la nivelul unei economii – starea sănătății, veniturile și consumul, precum și educația.

Dacă luăm în considerare dinamica globală a indicatorilor bunăstării considerați, România ocupă locul doi dintre cele șase state analizate în cadrul studiului, după Polonia. În cifre absolute însă, România continuă să se claseze în urma altor țări CEE, iar, pentru unii indicatori, decalajele absolute față de anumite țări au crescut. Pentru alți indicatori însă, evoluțiile superioare înregistrate indică o tendință de convergență cu țări mai bine poziționate”, se scrie în studiul citat.

Pe lângă România și Polonia, în studiul KPMG au fost incluse din Europa Centrală Cehia, Ungaria și Bulgaria. La acestea a fost adăugată o țară vest-europeană considerată relevantă, atât din punct de vedere al performanței economice, cât și al calității vieții, respectiv Germania.

În plus, locul al doilea ocupat de România ascunde performanțe mixte în rândul indicatorilor analizați. Spre exemplu, evoluția bunăstării în România este mai redusă comparativ cu alte state CEE în ce privește speranța de viață, înmatricularea universitară și capitalul uman. În consecință, decalajele corespunzătoare s-au extins. Mai mult, în cazul PIB, deși creșterea relativă a României este mai redusă doar față de cea a Poloniei, decalajele în cifre absolute între România și alte două țări (Cehia și Germania) s-au adâncit în 2014, comparativ cu 1990.

Progresul calității vieții înregistrat în România și în alte țări CEE este mai ridicat decât cel al Germaniei, pentru majoritatea indicatorilor, cu excepția speranței de viață.

Acest lucru ar putea sugera o tendință de convergență între Europa de Est și cea de Vest, având în vedere că dezvoltarea Germaniei este reprezentativă pentru dinamica țărilor din Europa de Vest. Totuși, acest lucru ar putea să nu fie valabil în cazul PIB-ului și al consumului (pentru care am calculat modificări relative), după cum am exemplificat mai sus în cazul României”, se subliniază în studiul KPMG.

Analiza concluzionează că sectoarele importante din România, cum ar fi sănătatea și educația, necesită o atenție semnificativă, atât în ceea ce privește investițiile, cât și eficiența operațională.