FacebookTwitterLinkedIn

Şcoala IAA de Marketing şi Comunicare este un program de pregătire profesională intensivă, care îmbină abordarea teoretică cu practica și cu studiul individual, fiind cel mai amplu proiect din România în domeniul educației, realizat de către o asociaţie profesională. 

Școala IAA reunește la catedră practicieni, iar în sălile de curs oameni activi în industrie, care pot aplica imediat cunoştintele şi metodele de lucru învăţate.

Modulul  1 se adresează persoanelor angajate în departamentele de marketing, comunicare sau publicitate, cu studii superioare sau în curs de absolvire a studiilor superioare, cu maxim 3 ani de experienţă în domeniu.

Modulul 1 crează cursanţilor o imagine aprofundată despre bazele marketingului şi ale comunicării. Pe parcursul celor 22 de zile de curs, se vor studia urmatoarele discipline: marketing, comunicare, cercetare de piață, tehnici de prezentare, motivație și expunere, administrarea bugetelor și finanțe.

Astfel, la finalul acestui Modul, participanții vor fi în măsură să solicite şi să interpreteze cercetări de piaţă de orice fel,  să elaboreze planuri de marketing și să le bugeteze, să construiască planuri de comunicare, să evalueze strategii şi să-şi susţină public, în mod convingător punctele de vedere.

Detalii despre condițiile de înscriere și taxele de școlarizare se găsesc la http://www.scoalaiaa.ro/conditii-inscriere-modul-1

Înscrierile se pot face până la 10 februarie a.c.

Şcoala IAA a fost prima structură de formare profesionala din România patronată de o organizaţie profesională, premiată  la Congresul Mondial IAA cu  distincţia de „Best Practice” şi este recunoscută şi acreditată de către IAA Educational Programs.

International Advertising Association este organizaţie tripartitã, un parteneriat strategic unic, ce apără interesele comune ale tuturor disciplinelor din întregul spectru al comunicărilor de marketing – de la clienţi şi agenţii de publicitate până la mass media.