FacebookTwitterLinkedIn

Studiul demonstrează că îmbătrânirea populaţiei europene nu se accentuează numai în zonele rurale, ci şi în cele urbane. În plus, zonele urbane mici şi medii sunt cele cu riscul cel mai mare de depopulare, pe motiv că le lipsesc atracţiile socio-economice.

În raport se arată că deplasările tinerilor, pentru angajare sau studii, au un mare impact asupra schimbărilor demografice, întrucât în acest mod unele regiuni prosperă, în timp ce altele rămân în urmă.

Depopularea între teritorii și diferențele în ceea ce privește ritmul de îmbătrânire sunt factorii care pot agrava inegalităţile economice, ceea ce poate conduce de asemenea la polarizări în privinţa opiniei despre Uniunea Europeană şi imigraţiei, precum şi la creşterea populismului, mai notează autorii raportului.