FacebookTwitterLinkedIn

Christian Rodseth, Manager General Janssen România

Care sunt perspectivele pentru români în ceea ce privește tratamentele inovatoare?

Anul trecut, Ministerul Sănătății a comunicat faptul că lista de medicamente compensate a fost actualizată trimestrial cu produse destinate pacienţilor care suferă de afecţiuni hematologice, oncologice, diabet şi HIV/SIDA. Astfel, 33 de noi medicamente au fost puse la dispoziţia acestora. Salutăm efortul autorităților de a reflecta ritmul rapid de dezvoltare şi aprobare a Agenţiei Europene a Medicamentului a terapiilor inovatoare, la care pacienţii români ar trebui să aibă acces, având aceleași drepturi precum pacienții din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Datorită actualizării listei de medicamente compensate, pacienții diagnosticați cu cancer au acum acces la mai multe opţiuni terapeutice sau, în unele cazuri, au acces pentru prima dată la terapia de care au nevoie. Acesta este un progres important în contextul în care statisticile plasează România peste media Uniunii Europene la capitolul mortalitate cauzată de cancer, cu aproximativ 78.000 de pacienţi diagnosticați anual cu această boală. În ceea ce ne privește, ne-am exprimat disponibilitatea de a identifica soluții sustenabile alături de autorități pentru a face posibil accesul la inovaţie prin actualizarea constantă a listei de medicamente compensate. Odată realizat acest lucru vor fi reduse decalajele de timp de la momentul emiterii autorizaţiei de punere pe piaţă până la momentul în care pacienţii folosesc efectiv noile terapii care pot salva vieţi.

Ce a făcut Janssen România pentru a sprijini accesul pacienţilor români la terapiile inovatoare?

În 2016, Janssen, companie farmaceutică a Johnson & Johnson, a investit peste 1 milion de euro în cercetare și dezvoltare în România. Totodată, deținem 8 centre de cercetare și dezvoltare situate în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, dintr-un total de  21 de centre în întreaga lume. La nivel global, în anul 2016, compania a alocat 9,1 miliarde de dolari pentru cercetare și dezvoltare, unul dintre cele mai mari bugete din toate industriile din lume. În perioada 2009 – 2014 am lansat 14 tratamente inovatoare, iar în momentul de față avem 11 medicamente incluse de Organizația Mondială a Sănătății pe Lista de Medicamente Esențiale. La nivel global, până în anul 2019 compania noastră intenţionează să lanseze 10 terapii și vaccinuri noi.

Alături de lansările de noi medicamente, vedem un potenţial considerabil pentru a creşte accesul pacienţilor români la terapiile inovatoare prin informatizarea constantă a sistemului sanitar. Acest lucru presupune și dezvoltarea registrelor electronice de monitorizare a pacienţilor. Acestea vor permite generarea de date (demografice, rezultate clinice şi financiare) care vor asigura trasabilitatea, transparența și monitorizarea informațiilor, precum și creșterea eficientizării managementului și alocării resurselor din sistemul sanitar.

La finalul anului 2017, Janssen România a sprijinit lansarea documentului Carta Albă: „Implementarea registrelor electronice de monitorizare – Provocări şi soluţii. Studiu de caz: Aplicabilitatea pentru cancer”. Carta Albă este un ghid de bune practici care oferă informații despre politicile și strategiile dezvoltate la nivel european în lupta împotriva cancerului, modele care pot fi replicate în România. Aceasta include prezentarea unui model recunoscut şi implementat cu succes, datorită eficienţei sale în îmbunătăţirea accesului la inovaţie în Italia. În anul 2006, Italia a implementat un sistem de scheme de acces facilitat (Management Entry Agreements) care a inclus acordurile de tip cost-volum/cost-volum-rezultat care presupunea o împărțire a costurilor și a responsabilităților între companiile farmaceutice și casele de asigurări de sănătate în cazul compensării medicamentelor.

Carta Albă oferă o serie de recomandări pentru dezvoltarea unei platforme comune care să faciliteze dialogul deschis între decidenţi în ceea ce privește introducerea în sistemul legislativ românesc a schemelor de acces facilitat și a registrelor de monitorizare. Implementarea acestor propuneri va permite mai multor pacienți să aibă acces la tratamente noi fără a fi generate costuri suplimentare pentru bugetul de sănătate.

Ce alte proiecte actuale Janssen vin în sprijinul inovației?

Alături de portofoliul de tratamente inovatoare în arii terapeutice precum onco-hematologie, neuroștiințe, boli infecțioase și imunologie, Janssen abordează inovaţia din perspectiva implicării noastre în comunitate. Unul dintre cele mai bune exemple în acest sens îl reprezintă susținerea pe care o acordăm organizaţiilor şi asociaţiilor ale căror proiecte au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate a diverselor categorii de populaţie. În acest sens, în anul 2017, Johnson & Johnson Romania a organizat, cu sprijinul Smart Everything Everywhere, cel mai important hackathon pe teme de sănătate din Europa Centrală și de Est, Hacking Health Hackathon care a fost un adevărat succes. Obiectivul său a fost să încurajeze procesul de digitalizare a sistemului de sănătate prin lansarea de soluții digitale inovatoare.

Totodată, este esențial ca toate entitățile din sistemul de sănătate să aibă un dialog constant. Avem câteva exemple în acest sens. Evenimentul organizat anul trecut de ARPIM, ,,Trăim viitorul cu încredere”, la care am participat, reprezintă un exemplu foarte bun pentru modul în care reprezentanți ai industriei farmaceutice, ai autorităţilor, ai pacienţilor, profesionişti din domeniul sănătăţii şi cercetători internaţionali renumiţi pot colabora pentru a îmbunătăţi vieţile pacienţilor prin accesul la medicamente inovatoare.

De asemenea, am contribuit activ în cadrul a două evenimente organizate de Camera de Comerț Americană în România în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în România. Primul dintre acestea a fost masa rotundă cu tema „Îngrijirea medicală integrată – Proiectul “Cancer Moonshot” şi modele de bună practică în optimizarea serviciilor medicale pe tot parcursul îngrijirii pacientului oncologic”. Acesta a fost urmat de evenimentul „Creșterea accesului la terapii inovatoare este esențială pentru dezvoltarea sistemului de sănătate în România”. Scopul acestora a fost să creeze un spaţiu de dialog şi de dezbatere pentru a identifica şi a adopta soluţii inovatoare în domeniul medical, promovând în acest fel un sistem al sănătăţii îmbunătăţit într-o manieră sustenabilă, predictibilă şi transparentă.