FacebookTwitterLinkedIn

„Trebuie să fim conștienți că, în contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, mulți vorbesc despre un adevărat război cibernetic în desfășurare, în diferite părți ale lumii, nu este exclusă apariția unei crize pe plan global greu de preconizat, greu de prevăzut, greu de întrevăzut, cu impact și în țara noastră”, a declarat Isărescu, la deschiderea „Conferinței Naționale în domeniul securității cibernetice”, organizată ISACA România (Information Systems Audit and Control Association).

Oficialul băncii centrale a precizat că BNR-ul depune eforturi, împreună cu autoritățile statului, pentru a face față atacurilor cibernetice potențiale.

„Abordarea noastră este că trebuie să ne dezvoltăm și sistemele noastre interne de protecție (n.red. – ale BNR-ului), dar cel mai bine este să colaborăm cu autoritățile statului specializate. Chestiunile acestea sunt de o complexitate crescândă și nicio bancă centrală nu le poate face față singură. Pentru gestionarea corectă a riscurilor, avem nevoie de planuri adecvate, pentru prevenirea atacurilor cibernetice și de răspuns rapid, în cazul producerii unor evenimente nedorite”, a detaliat Isărescu.

Guvernatorul, care a ținut să numească spațiul cibernetic drep un „spațiu fără granițe”, a reamintit că, pe măsură ce acesta se extinde, se integrează în toate sferele vieții noastre, astfel că amenințările cibernetice se diversifică vertiginos, devin tot mai sofisticate și se adaptează continu.

În plus, serviciile legate de sectorul de informare și comunicare arată că piața financiară, sistemele de transport, sistemele de sănătate, sistemele pentru sprijin, pentru apă și hrană, alte diverse industrii, energia sunt interconectate și interdependente, ceea ce le crește gradul de expunere la atacuri cibernetice, a completat el.

Îmbunătățirea climatului de securitate cibernetică a devenit o prioritate strategică, atât a autorităților naționale cu atribuții și respondabilități în domeniu, a instituțiilor publice, cât și a mediului academic și de afaceri. Prevenirea atacurilor cibernetice și securizarea în fața acestora nu mai sunt o opțiune, au devenit o necesitate. Specialiștii în domeniu, inclusiv din mediul academic, atrag atenția că trebuie să accelerăm adaptarea la noile realități, iar în România se subliniază faptul că există riscul ca reziliența sistemelor noastre să fie diminuată semnificativ, alături de capacitatea instituțiilor publice și private de a acționa inteligent și a proiecta interesele naționale la nivel internațional”, a mai spus Isărescu.

De asemenea, în condițiile în care peste 90% din activitățile economice și de afaceri ale diverselor organizații sunt dependente de dispozitivele informatice, fiabilitatea și securitatea acestor dispozitive sunt esențiale pentru viața economică și socială și în special pentru funcționarea pieței interne, a subliniat oficialul Băncii centrale a României.

„Există o preocupare deosebită pentru aceste probleme și în rândul tuturor băncilor centrale din lume. Această preocupare a băncilor centrale pentru a-și dezvolta sisteme de protecție are rădăcini foarte clare – tot băncile centrale sunt, cu un grad din ce în ce mai ridicat, informatizate”, a precizat Isărescu.

Guvernatorul a subliniat că, fiind un domeniu cu înaltă complexitate, protejarea infrastructurilor cibernetice necesită, în primul rând, oameni bine pregătiți, cu înaltă pregătire profesională, dar și cu moralitate pe măsură.

Noi, nu doar noi românii, ci în general, putem spune că există foarte multă tehnologie la nivel mondial, este, într-o anumită măsură, accesibilă, se poate cumpăra, dar unde mai toate țările încep să aibă probleme și unde se dau bătălii adevărate este cu deficitul de specialiști, mai ales de specialiști în securitatea informatică. În acest context, un rol important revine și organizațiilor profesionale în dezvoltarea continuă a competențelor necesare în managementul riscului și al auditului informatic, un domeniu deosebit de dinamic și de complex”, a completat Isărescu.

Acesta susține i se pare că o direcție importantă este creșterea gradului de promovare și de conștientizare la nivelul fiecăruia dintre noi cu privire la importanța securității cibernetice.

Cei mai mulți dintre noi nu suntem specialiști în domeniu, nu suntem cunoscători de bază ai securității cibernetice, dar, prin conștientizarea riscurilor, putem avea o contribuție substanțială în prevenirea și limitarea efectelor atacurilor cibernetice”, a punctat Isărescu.