FacebookTwitterLinkedIn

Conform acestora, în această perioadă un sfert din numărul total de salariaţi şi-au desfăşurat activitatea într-o întreprindere inovatoare. Cele mai mari ponderi ale întreprinderilor inovatoare în total întreprinderi s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov – 25,5% şi regiunea Nord-Vest – 21,1%, iar cele mai scăzute ponderi au fost în regiunea Sud-Vest Oltenia – 4,4% şi regiunea Vest – 4%, informează Agerpres.

“Unul dintre principalii indicatori ce caracterizează activitatea inovatoare este raportul dintre întreprinderile inovatoare şi numărul total de întreprinderi din populaţia statistică. Pentru perioada 2016-2018, calculul acestui indicator ne arată că ponderea întreprinderilor inovatoare a fost de 14,6%, iar a întreprinderilor non-inovatoare de 85,4%. Din totalul întreprinderilor, 6,4% au introdus sau implementat numai produse noi sau îmbunătăţite semnificativ, în timp ce 4,5% dintre acestea au implementat numai procese de afaceri noi sau îmbunătăţite semnificativ. Ponderea întreprinderilor care au avut atât inovaţii de produse cât şi inovaţii de procese de afaceri a fost de 3,5%”, se precizează în comunicatul INS.

Pe activităţi economice, întreprinderile din sectorul industriei au fost mai inovatoare, având o pondere de 16,3% în total întreprinderi din industrie, iar cele din sectorul serviciilor au reprezentat 12,9% din total întreprinderi din servicii.

În activităţile economice ale sectorului industriei, industria prelucrătoare deţine o pondere de 94,7%, restul activităţilor având ponderi mult mai mici: distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 3,1%, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze apă caldă şi aer condiţionat 1,6% şi industria extractivă 0,6%.

Pentru perioada 2016-2018, activităţile economice cele mai inovatoare, calculate după ponderea acestora în total întreprinderi din sectorul lor de activitate, au fost cele din: activităţi de servicii informatice 58,5%, activităţi de servicii în tehnologia informaţiilor 51,3%, cercetare-dezvoltare 45%.