FacebookTwitterLinkedIn

Câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.250 lei, cu 7,4% mai mic decât în luna decembrie 2013.

Comparativ cu luna ianuarie 2013, în ianuarie acest an câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5%, iar indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 103,9%.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (4.144 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (972 lei).

În prima lună a anului 2014, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă ca urmare a acordării în luna decembrie 2013 a primelor ocazionale.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, între 21% şi 25%, s-au înregistrat în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, tranzacţii imobiliare, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie. De asemenea, reduceri între 15% şi 20% au avut loc în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea echipamentelor electrice, cercetare-dezvoltare, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), industria metalurgică.

Scăderi cuprinse între 12% şi 14,5% au fost raportate şi în extracţia cărbunelui superior şi inferior, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor din tutun, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, construcţii, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, alte activităţi extractive, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură).

Uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în sectorul economic în hoteluri şi restaurante (3,4%), activităţi de poştă şi de curier (0,7%), alte activităţi de servicii (0,4%) şi au fost cauzate în principal de aplicarea prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată .

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, de 1,2% în sănătate şi asistenţă socială, de 1,1% în administraţia publică şi de 0,6% în învăţământ.