Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Analize |
|

INS: Rata de ocupare a forței de muncă în rândul persoanelor în vârstă de muncă a crescut în 2018

În anul 2018, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 64,8%, în creştere faţă de anul anterior cu 0,9 puncte procentuale, se arată într-un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică (INS).
meserii

Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (73,2%, faţă de 56,2% la femei). Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (65,8%, faţă de 63,5% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,7%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 46,3%, potrivit INS.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (88,4%). Erau ocupate 68,6% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 42,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+107 mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (74,8%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2018 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 24,2% din populaţia ocupată. Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 18,2% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii calificaţi (16,7%), specialiştii în diverse domenii de activitate (15,4%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (15,1%).

Conform sursei citate, din totalul persoanelor ocupate, 22,3% lucrau în sectorul agricol, 30,0% în industrie sau construcţii şi 47,7% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6750 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (24,8%), comerţ (18,4%) şi construcţii (10,0%). Comparativ cu anul 2017, a scăzut numărul persoanelor care îşi desfǎşurau activitatea în agriculturǎ, silviculturǎ şi pescuit (-36,8 mii persoane), construcții (-18,9 mii persoane), administrație publică și apărare (-16,0 mii persoane), învǎţǎmânt (-4,7 mii persoane), intermedieri financiare şi asigurǎri (-4,3 mii persoane), activitǎţi de spectacole, culturale şi recreative (-1,8 mii persoane). Cele mai semnificative creşteri faţă de anul precedent s-au înregistrat în comerţ (+35,2 mii persoane), transport şi depozitare (+18,6 mii persoane) şi hoteluri şi restaurante (+17,5 mii persoane). Din totalul persoanelor ocupate în anul 2018, au lucrat cu program parţial 656 mii persoane (7,5%).

Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (85,4%). În anul 2018, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,7 ore pe săptămână; 131 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 12,8 ore pe săptămână.

În ceea ce privește rata şomajului, aceasta a atins vlaoarea de 4,2%, în scădere față de anul precedent (4,9% în 2017). Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,2 puncte procentuale (4,7% la bărbaţi faţă de 3,5% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 0,9 puncte procentuale (4,7% în rural faţă de 3,8% în urban). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (16,2%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului scăzut şi mediu, pentru care rata şomajului a fost de 5,8%, respectiv 4,3%. Rata şomajului a fost de doar 2,1% în cazul persoanelor cu studii superioare.

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 1,8%, iar incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 44,1%. Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 9,3%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 57,2%, arată datele furnizate de Insitutul Național de Statistică.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii