FacebookTwitterLinkedIn

Ramurile în care s-a realizat un volum mai mare de investiţii nete sunt în industrie şi comerţ/servicii (comerţul cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor).

Investiţiile concretizate în lucrări de construcţii noi, în anul 2013, au însumat aproape 40 de miliarde de lei, reprezentând 47,1% din total, faţă de 47,5% cât a fost în anul 2012. Investiţiile în utilaje şi mijloace de transport a însumat 28,7 miliarde de lei, reprezentând 42,4% din total, faţă de 43,4% cât au fost în anul 2012.

INS: Mai puține locuințe finalizate în 2013

Structura investiţiilor pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 2013, arată astfel: 41,7%au fost atrase de industrie; 38,1% de comerț și servicii; 13,7% de construcții; 4,8% de agricultură și 1,7% de alte ramuri/

Definiții:

Investiţiile nete (noi) reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.). Nu se cuprinde în volumul investiţiilor nete valoarea terenurilor, a mijloacelor fixe din ţară şi din import care au mai fost înregistrate ca mijloace fixe la alte unităţi din ţară, valoarea aporturilor, sumele acordate în avans terţilor, precum şi contravaloarea cumpărărilor de obiective în curs de execuţie, inclusiv de natura lucrărilor geologice (considerându-se investiţii doar sumele cheltuite ulterior cumpărării lor, pentru continuarea procesului de investiţii).

Investiţiile cuprind următoarele elemente de structură: lucrări de construcţii (inclusiv lucrări de instalaţii şi de montaj al utilajelor tehnologice şi funcţionale); utilaje (cu şi fără montaj); mijloace de transport; alte cheltuieli de investiţii (cheltuieli pentru lucrări geologice şi de foraj, pentru cumpărarea animalelor de muncă, de producţie şi reproducţie, plantaţii de viţă de vie, pomi, împăduriri, cheltuieli pentru achiziţionarea obiectelor de inventar gospodăresc de natura mijloacelor fixe, cheltuieli pentru studiile de cercetare şi proiectare legate de obiectivele de investiţii şi pentru serviciile aferente transferului de proprietate).