Cautare
, Contributor

Macroeconomie |
|

INS: În 2013, PIB-ul a crescut cu 3,5%

Crestere_Economica.jpg
Produsul Intern Brut al României estimat pentru anul 2013 a fost de 631,1 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,5% faţă de anul 2012, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Cele mai importante contribuţii la creşterea PIB în anul 2013, comparativ cu anul 2012,  le-au avut industria (+2,3%), cu o pondere de 30,0% la formarea PIB şi al cărei volum  de  activitate s-a majorat cu 8,1%; agricultura, silvicultura şi pescuitul (+1,1%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB  (5,6%) şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 23,4%.

Contribuţii pozitive la creşterea PIB au mai avut Informaţiile şi comunicaţiile, Tranzacţiile imobiliare şi Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport.

INS: Industria, 41,7% din investițiile nete din 2013

 

Contribuţii negative la creşterea PIB au avut următoarele ramuri: Construcţiile, Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante şi Intermedierile financiare şi asigurări.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în anul 2013, comparativ cu anul 2012, creşterea s-a datorat, în principalexportului net (cu o contribuţie de +4,1%), consecinţă a creşterii cu 12,8% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o majorare semnificativ mai redusă a volumulului importurilor de bunuri şi servicii cu 2,3%; cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei (+0,9%), cu o pondere de 60,9% în PIB, al cărei volum  s-a majorat cu 1,4%.

O contribuţie negativă au înregistrat formarea brută de capital fix (-1,5%), cu o pondere de 22,9% în PIB, al cărei volum s-a redus cu 5,7%; cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice (-0,6%), cu o pondere de 14,9% în PIB, al cărei volum s-a redus cu 4,1%.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii