FacebookTwitterLinkedIn

”În anul 2020 suprafaţa pădurilor a crescut cu aproximativ 0,3% faţă de anul precedent. Faţă de anul precedent, în anul 2020, volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 4%”, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

La data de 31 decembrie 2020, Fondul forestier naţional a înregistrat o creştere de aproximativ 0,2%, datorită unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite. În acest moment, suprafaţa pădurilor reprezintă 97,7% din fondul forestier naţional. 

Fondul forestier pe regiuni de dezvoltare este distribuit, după cum urmează: Centru (19,2% din totalul fondului forestier) şi Nord-Est (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,2%), Nord-Vest (15,3%), Sud-Vest-Oltenia (12,3%), Sud-Muntenia (10%), Sud-Est (8,4%) şi de Bucureşti-Ilfov (0,4%).