Cautare
, Staff

Servicii financiare |
|

INS a menținut estimările privind creșterea economică din primul semestru, atât pe toată perioada, cât și pe trimestre. PIB-ul poate depăși 800 de milioane de lei, anul acesta

În primul semestru al acestui an, produsul intern brut (PIB) a crescut, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu 5,8%, pe seria brută, şi cu 5,7%, pe seria ajustată sezonier, indică datele Institutului Național de Statistică (INS).
bani

Dilemele finalului de an

PIB-ul estimat pentru semestrul întâi a fost de 411,3 miliarde de lei, la preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 5,7%, faţă de semestrul întâi 2016, pe seria ajustată sezonier, și de 360,856 miliarde de lei, la preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 5,8%, faţă de semestrul întâi 2016, pe seria brută.

La date ajustate sezonier, PIB-ul estimat în trimestrul al doilea a fost de 207,636 miliarde de lei

Comparativ cu trimestrul întâi, PIB-ul în trimestrul al doilea a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,6%. Faţă de acelaşi trimestru din 2016, PIB-ul a crescut cu 5,9% pe seria brută şi cu 5,7% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul al doilea al acestui an, dar nu au fost diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 208 din 16 august 2017.

Economia României a ajuns la noi creșteri record: 5,9%, în trimestrul al doilea, și 5,8%, în primul semestru

PIB-ul, la date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul al doilea a fost de 207,636 miliarde de lei, preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 1,6% faţă de trimestrul întâi 2017 şi cu 5,7% faţă de trimestrul al doilea 2016.

PIB-ul, serie brută, estimat pentru trimestrul al doilea 2017 a fost de 196,64 miliarde de lei, preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 5,9%, faţă de trimestrul al doilea 2016.

Industria, comerțul și IT-ul au urcat pe culmi PIB-ul

La creşterea PIB, în semestrul întâi 2017, faţă de aceeași perioadă a anului trecut, au contribuit toate ramurile economiei, cu excepţia construcţiilor. Contribuţiile pozitive cele mai importante le-au avut următoarele ramuri: industria (1,7%), cu o pondere de 23,3% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 7,3%; comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante (1,5%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,1%.

Comerțul, industria, serviciile și IT-ul au urcat PIB-ul din primul trimestru la un nivel mult peste previziuni

În plus, informaţiile şi comunicaţiile (0,8%), deși au o pondere mai redusă la formarea PIB (6%), au contribuit, deoarece le-au crescut semnificativ volumul de activitate (12,7%). De asemenea, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (0,7%), au o pondere de doar 6,7% la formarea PIB, dar volumul de activitate al acestora s-a majorat cu 10,6%.

Deficitul bugetar s-a triplat în primele șapte luni

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,7% contribuind cu 5% la creşterea PIB.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-0,7%), consecinţă a creşterii cu 8,7% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, de 10,0%.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii