FacebookTwitterLinkedIn

Acestea sunt datele provizorii (1), care confirmă datele semnal, anunțate la mijlocul lunii noiembrie.

De asemenea, INS a confirmat că faţă de acelaşi trimestru al anului trecut, PIB-ul a crescut în trimestru al treilea al acestui an cu 8,8% pe seria brută şi cu 8,6% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată, ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul al treilea al acestui an, nefiind însă, înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 294 din 14 noiembrie 2017”, se scrie în comunicatul de presă al Statisticii.

În plus, acum, Statistica a anunțat valoarea nominală.

Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul estimat pentru primele trei trimestre a fost de 629,53 de miliarde de lei, la preţuri curente: 205,23 de miliarde de lei, în primul trimestru, 209,32 de miliarde de lei, în cel de-al doilea trimestru, și 214,97 de miliarde de lei, în cel de-al treilea trimestru.

Pe serie brută, PIB-ul estimat estimat pentru perioada ianuarie – septembrie 2017 a fost de 596,782 de miliarde de lei, la preţuri curente: 235 de miliarde de lei, pentru trimestrul al treilea, 164,21 miliarde de lei, în trimestrul al doilea, și 197,5 miliarde de lei, în trimestrul al treilea.

La creşterea PIB, la nouă luni, au contribuit toate ramurile economiei. Cea mai importantă contribuţie a avut-o industria (+1,8%), cu o pondere de 23,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s‐a majorat cu 7,6%.

Aceasta a fost urmată de comerţul cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante; +1,6%), cu o pondere de 18,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s‐a majorat cu 8,7%).

În plus, agricultura, silvicultura şi pescuitul s-au clasat pe locul al treilea (+1,1%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,9%), dar care au crescut semnificativ volumul de activitate (24,3%).

De asemenea, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (inclusiv activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport) au crescut cu 0,7%, acestea având o pondere de 7,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s‐a majorat cu 9,8%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s‐a datorat în principal: cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s‐a majorat cu  9,7% contribuind cu +6,1% la creşterea PIB; formării brute de capital  fix, cu o contribuţie de +0,8%, consecinţă a creşterii cu 3,8% a volumului său.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut‐o exportul net (‐0,6%), consecinţă a creşterii cu 9,6% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii (10,8%).