FacebookTwitterLinkedIn

Cristian Cârstoiu – Consulting Partner, Head of Innovation, EY Romania

Conform raportului Global Innovation Index 2020 publicat de World Intellectual Property Organization, România ocupă locul 46, în creștere faţă de 2019 (locul 50), şi  locul 31 din 39 de ţări europene, având o performanţă sub media regională pe toate cele 7 dimensiuni analizate în raport. România a avut un scor ridicat în inovația legată de instituțiile publice, Infrastructura, sofisticarea business-ului şi output-ul de tehnologie şi cunoștințe, şi a avut un scor mic pe Resurse umane şi cercetare-dezvoltare, diversitatea şi maturitatea pieţei şi output-ul creativ. Ca puncte slabe, au fost evidențiate procentul mic din PIB alocat Educației, creditarea redusă a populației, prezenţa slabă a multinaționalelor cu centre de cercetare-dezvoltare, investițiile insuficiente în creșterea competitivității şi a clusterelor de cercetare-dezvoltare.

Ca o completare a acestor statistici, raportul EY Megatrends 2020 se axează pe analiza şi explicarea acelor trenduri globale (megatrends) care afectează viața noastră – fie că vorbim de noi tehnologii care vor trebui identificate, aduse la maturitate şi implementate (decarbonizare, transport şi supply chain autonom, biologie sintetică, medicină etc.), fie că vorbim de forţe care afectează comportamentul indivizilor (globalizare vs. anti-globalizare, terorism, restricții de mișcare) sau al statelor (războaie economice, războaie civile etc.).

Inovația este deja prezentă de peste un deceniu pe agenda mondială ca unul din factorii fundamentali de diferențiere şi de creștere pentru secolul XXI. Ea sparge tipare existente prin schimbarea adesea fundamentală a modului în care lucrăm. Este un proces care creează oportunități, iar cei care vor reuși să se menţină în primul val sau care au capabilitatea internă de reinventare vor fi câștigători.

Ca firmă de servicii profesionale, EY a avut un focus constant pe inovație – atât inovație internă, cât şi inovația ca serviciu oferit clienților (Innovation-as-a-Service). De exemplu, EY România a lansat în octombrie 2018 în București conceptul global „wavespace”, care combină infrastructura fizică (spațiu arhitectural inovator), infrastructura tehnică (audio/video/IoT) cu experți în Design Thinking, Lean Management, Agile Delivery. Wavespace este catalizatorul inovației pentru EY, atât ca sursă de cercetare academică şi metodologii, cât şi ca experiență practică pentru noul mod de operare al organizațiilor.

În cadrul proiectelor de Inovație internă, echipele „wavespace” lansează diferite concursuri interne pentru identificarea ideilor şi inițiativelor care pot îmbunătăți procesele şi livrarea serviciilor atât intern (între angajați), cât şi pentru clienții noștri. Concursurile se lansează pe o platformă dedicată procesului de inovație (Cognistreamer), care facilitează colectarea ideilor, feedback-ului, creionării unui business case, definirea lean canvas şi selectarea pe baza unor criterii a celor de mai bune inițiative cu impact imediat în experiența clientului, reducere de costuri sau creșterea veniturilor. Ca exemple relevante, avem implementați zeci de roboți software în zona de Taxe, HR şi Financiar care au redus timpul de procesare a diferitelor cereri cu valori între 5-30% din timpul total. Tot ca parte din inovația internă avem soluții dezvoltate cu algoritmi predictivi pentru angajați pentru a îmbunătăți experiența în cadrul organizațiilor, soluții de guvernanţă şi calitatea datelor şi analiza automată a textelor şi identificarea topic-urilor relevante în informațiile selectate.

Pentru clienții noștri am lansat conceptul de „Innovation-as-a-Service”, care pune la dispoziție un set de servicii complet, de la definirea nevoilor de inovație într-o organizație, definirea unui proces specific de inovație pentru cultura organizațională şi serviciile oferite, identificarea nevoilor de educație, setup de infrastructura IT pentru simplificarea şi digitalizare procesului, până la suport în gestionarea diferitelor inițiative identificate ca prioritare. Scopul final este pregătirea organizației pentru gestionarea unui proces continuu de inovație, dar şi scalarea acestui mod de gândire la cat mai multe departamente relevante.

Inovația nu este simplu de definit şi de implementat. În același timp, nu credem că este o opțiune sustenabilă aceea de a nu experimenta modalităţi prin care business-ul pe care îl operam poate fi îmbunătățit, fie într-un orizont de timp scurt („quick wins”), fie ca mod strategic de operare. Invit pe cei interesați să citească rapoartele recurente EY despre cultura inovației şi cum se poate realiza potențialul de oportunități prin prisma tehnologiilor mature şi emergente.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina noastră de internet: www.ey.com