FacebookTwitterLinkedIn

Comparativ cu luna noiembrie 2016, în luna noiembrie 2017 la punctele de frontieră s‐au înregistrat creşteri atât la sosirile vizitatorilor străini cu 29,0 % cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 19,6 %.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna noiembrie 2017 au însumat 830,9 mii, în creştere cu 8,0% faţă de cele din luna noiembrie 2016.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna noiembrie 2017 78,1%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 21,9% , ponderi similare cu cele din luna noiembrie 2016.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut‐o cei din Europa (74,3% din total turişti străini), iar din aceştia 84,3% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna noiembrie 2017 au însumat 1768,1 mii, în creştere cu 7,1 % faţă de cele din luna noiembrie 2016.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna noiembrie 2017 80,1%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 19,9%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut‐o cei din Europa ( 74,2% din total turişti străini), iar din aceştia 83,6% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna noiembrie 2017 a fost de 2,2 zile la turiştii români şi 1,9 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna noiembrie 2017 a fost de 27,7% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 0,4 puncte procentuale faţă de luna noiembrie 2016.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna noiembrie 2017 s‐au înregistrat la hoteluri (36,5%), hosteluri (19,5%), vile turistice (19,1%), pensiuni turistice (17,9%) şi bungalouri (5,9%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna noiembrie 2017 de 890,9 mii, în creştere cu 29,0% faţă de luna noiembrie 2016. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (90,5%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 53,7% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s‐au înregistrat din Bulgaria (26,8%), Ungaria (21,7%), Italia (11,6%), Germania (7,4%), Polonia (5,1%) şi Franţa (4,6 %).

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna noiembrie 2017 de 1413,5 mii, în creştere cu 19,6% comparativ cu luna noiembrie 2016. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 67,5 % din numărul total de plecări.

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna noiembrie 2017 de 890,9 mii, în creştere cu 29,0% faţă de luna noiembrie 2016. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (90,5%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 53,7% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s‐au înregistrat din Bulgaria (26,8%), Ungaria (21,7%), Italia (11,6%), Germania (7,4%), Polonia (5,1%) şi Franţa (4,6 %).