FacebookTwitterLinkedIn

Comunicatul de presă precizează că „IAA România și UAPR sunt cele două asociații profesionale ale industriei de marketing și publicitate din România care reprezintă interesele a peste 130 de companii active în domeniu-clienți de publicitate, agenții de creație și media precum și instituții mass media.”

Industria de marketing și publicitate face parte din Sectorul Industriilor Culturale și Creative și, prin specificul activității sale, este una dintre cele mai dinamice și mai competitive ramuri ale mediului de afaceri, având o contribuție semnificativă atât la generarea Produsului Intern Brut dar și la vizibilitatea României în străinătate că centru de dezvoltare creativă, prin rezultatele obținute în mod constant la festivalurile internaționale de creativitate și eficientă.

Marea parte a companiilor active în această industrie atrag investiții internaționale și coordonează, din România, activitatea mai multor piețe din Europa și din lume.

„În numele membrilor noștri – se arată în comunicat – luând cunoștință despre propunerile de modificare a legislației fiscale în domeniul impozitării cuprinse în Programul de Guvernare, dorim să prezentăm următorul punct de vedere comun:

  1. Predictibilitatea cadrului fiscal și legislativ reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri sustenabil, deschis spre investiții și generator de creștere economică.
  2. Orice măsură de modificare a legislației, mai ales în ceea ce privește impozitarea profitului sau a veniturilor angajaților, trebuie făcută numai după elaborarea unui studiu de impact și doar în urmă unor consultări ample și profunde cu mediul de afaceri.
  3. Implementarea unor măsuri de amploarea celor menționate în Programul de Guvernare fără îndeplinirea pașilor de mai sus poate duce, printre altele, la transformări structurale ale economiei, la dispariția unor tipuri de activități și la perturbarea ireversibilă a procesului de creștere economică în care România se află în prezent.
  4. IAA România și UAPR se alătura celorlaltor asociații ale mediului de afaceri care au prezentat puncte de vedere în legătură cu acest subiect și își manifestă toată deschiderea spre consultare și dialog cu Guvernul în scopul identificării și implementării celor mai potrivite politici economice de stimulare a performanțelor mediului de afaceri.”