FacebookTwitterLinkedIn

Prin calitatea sa de membru al Uniunii Europene (UE), Regatul Unit beneficia de piața unică și, respectiv, de libertatea circulației persoanelor, mărfurilor, serviciilor și a capitalului. Urmare a acordului comercial și de cooperare, semnat la sfârșitul lunii decembrie 2020, atât Regatul Unit, cât și UE, și-au asumat obligația de a garanta faptul că furnizorii de servicii sau investitorii resortisanți ai ambelor jurisdicții semnatare (inclusiv cei din România) vor fi tratați la fel de favorabil că cei locali. De asemenea, cele două entități și-au asumat că furnizorii sau investitorii vor beneficia de un tratament mai favorabil decât cel acordat în mod obișnuit altor țări terțe, arată o analiză reașizată de Mazars.

Marea Britanie va trata, de asemenea, companiile și cetățenii UE pe baza acordurilor semnate. Va exista un interes mai mare din partea cetățenilor UE rezidenți în Marea Britanie, care vor căuta să-și exploateze rezidența în Marea Britanie în beneficiul UE și să deschidă posibile legături comerciale”, a menționat Nicholas Hammond, membru și fost director al Camerei de Comerț Româno – Britanice (BRCC).

Schimbări fiscale post-Brexit

Una dintre cele mai mari provocări pentru mediul de afaceri românesc este reprezentată de schimbările legislative pe care le-a adus ieșirea Regatului Unit din UE, inclusiv din perspectivă fiscală.  

După data de 1 ianuarie 2021, o serie de implicații și modificări fiscale au survenit în ceea ce privește relațiile și tranzacțiile cu statul britanic. În primul rând, în privința impozitelor indirecte, la nivelul Regatului Unit nu mai sunt aplicabile prevederile comune ale regimului din sfera TVA, accizelor sau formalităților vamale. 

De asemenea, în domeniul impozitelor indirecte, observăm implicații importante pentru livrările de bunuri și servicii, întrucât coordonatele relevante din prisma taxei pe valoarea adăugată (TVA), a taxelor vamale și a accizelor s-au schimbat – astfel că, spre exemplu, o livrare de bunuri către Regatul Unit are acum natura unui export.

Complementar, apar efecte imediate, atât pentru cererile transfrontaliere de rambursare a TVA, cât și pentru livrările de bunuri și prestările de servicii către consumatori persoane neimpozabile (B2C).

„În zona impozitelor directe, printre cele mai importante schimbări sunt cele care fac referire la imposibilitatea beneficierii în continuare de scutirea pentru impozitele cu reținere la sursă aplicabile fluxurilor de dividende, dobânzi și redevențe primite din România de o societate rezidentă în Marea Britanie, în baza Directivelor UE transpuse și în legislația românească”, a declarat Andreea Ignătescu, Tax Manager, Mazars România, companie care activează în piața de audit, contabilitate și salarizare, servicii financiare și consultanță fiscală.