FacebookTwitterLinkedIn

Veniturile bugetului general consolidat pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt înregistrate la Contribuţiile de Asigurări Sociale – 11,5%, TVA – 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii şi pe venit – 2,3 % din PIB.

Cheltuielile bugetului pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, reprezentând 35,9% din PIB.

Cele mai mari ponderi ale cheltuielilor din PIB sunt:

Cheltuielile cu asistenţa socială – 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (la nivelul anul 2018);

Cheltuielile de personal – 102,5 miliarde lei (10% din PIB);

Cheltuielile cu bunuri şi servicii – 46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018;

Cheltuielile cu investiţiile – 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), în creştere cu 12,5 miliarde lei faţă de 2018;

Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice – estimate la 13,5 miliarde lei (1,3% din PIB);

Potrivit Ministerului Finanţelor, principalele obiective ale bugetului pe anul 2019 sunt: susţinerea investiţiilor publice, educaţia şi sănătatea.

Suma prevăzută pentru Sănătate a fost majorată cu aproximativ 5 miliarde de lei faţă de 2018, reprezentând o creştere de 12%, atât în bugetul Ministerului Sănătăţii cât şi cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Au fost alocate 1,18 miliarde lei pentru aparatură, investiţii şi echipamente în spitale, în special pentru achiziţia de incubatoare şi ecografe şi 305,3 milioane lei din împrumutul acordat de BIRD achiziţiei de echipamente de screening, RMN, pentru radioterapie.

La Educaţie, s-au alocat suplimentar de la bugetul de stat, comparativ cu anul 2018, circa 9,8 miliarde lei, reprezentând o majorare de 47%, pentru acoperirea creşterilor salariale, pentru investiţii (2 miliarde lei) – pentru implementarea unor proiecte finanţate din fonduri europene în vederea modernizării procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, prin dotarea şcolilor cu table interactive.