FacebookTwitterLinkedIn

În schimb, primele brute subscrise asiguratorii VIG din România au scăzut cu 5%, anul trecut, față de anul anterior, până la 506,5 milioane de euro. Astfel, rata netă combinată a scăzut cu 1,1 puncte procentuale, până la 97,1%.

Primele brute subscrise ale întregului grup au ajuns la 9,38 miliarde de euro, o creştere de 3,7% comparativ cu anul precedent. Excluzând produsele de asigurare de viaţă cu primă unică, VIG și-a majorat primele subscrise cu 6,2%.

Cu excepţia asigurărilor de viaţă cu primă unică, toate liniile de business au înregistrat creştere. Regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE) a ajuns deja să genereze 55,1% din totalul primelor grupului, anul trecut, față de anul anterior.

Ratele de creştere a primelor brute subscrise au fost semnificative în Slovacia (+10,6%), Ungaria (+10%), Bulgaria (+9,8%), Polonia (+8,2%) şi Republica Cehă (+4,9%). Pe segmentul „Alte pieţe”, în 2017, creşterea a fost semnificativă în Bosnia-Herţegovina (+23,2%) şi Serbia (+12,4%).

Cea mai mare parte a primelor brute a fost înregistrată pe segmentul de asigurări daune/accidente (28,1%), urmat de linia de asigurări de viaţă cu prime regulate (27,4%), asigurările de răspundere civilă auto (14,9%), asigurările de viaţă cu primă unică (12%), asigurările Casco (11,7%) şi asigurările de sănătate (5,9%).

VIG consideră că asigurările de sănătate au un potenţial de creştere semnificativ, în special în regiunea ECE). Primele pe această linie de business au crescut cu 9,3% în 2017, la aproximativ 564 de milioane de euro. În regiunea ECE, primele din asigurări de viaţă au urcat cu 43%.

Profitul înainte de impozitare al Grupului a crescut la 442,5 milioane de euro, în 2017, o majorare de 8,8%, datorată în principal îmbunătăţirii ratei combinate şi creşterii rezultatelor din subscrierea de asigurări de viaţă în Republica Cehă şi Slovacia. Polonia a înregistrat o creştere semnificativă a profitului, datorită în principal stabilizării businessului de asigurări auto. Companiile din ECE contribuie cu 57% din profitul total înainte de impozitare.

Rata combinată a VIG (netă de reasigurare, excluzând veniturile din investiţii) s-a îmbunătăţit la 96,7%, în 2017, față de 97,3%, în 2016. Astfel, VIG şi-a menţinut nivelul ratei combinate semnificativ sub pragul de 100%, în pofida daunelor provocate de numeroasele evenimente meteo adverse şi de Uraganul Herwart. Creşterea profitului din activitatea de subscriere în Austria şi Polonia a jucat un rol esenţial în acest sens.

Rezultatul financiar (incluzând rezultatele companiilor consolidate proporţional cu deţinerea) a fost de 924,3 milioane de euro în 2017, cu 3,6% sub valoarea din 2016, în pofida consolidării integrale a societăţilor non-profit pentru întreg anul financiar 2017.

Investiţiile totale ale VIG (inclusiv numerarul şi echivalentele de numerar) au crescut la 37,4 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, fiind mai mari cu 1,2 miliarde de euro sau 3,3% faţă de 2016.

„Succesul nostru din 2017 se datorează aplicării în mod sistematic a strategiei noastre de business. Am fost prima companie din Austria care s-a extins spre est după 1989 pentru a valorifica potenţialul Europei Centrale şi de Est. Acum, când toată lumea discută despre oportunităţile economice majore pe care le oferă ţările Europei Centrale şi de Est, noi culegem deja roadele strategiei noastre pe termen lung. Ne bazăm, în mod conştient, pe o abordare locală de tip antreprenorial şi pe o strategie de tip multi-brand. Credem în această diversitate şi o utilizăm pe toate pieţele unde activăm, în condiţiile în care presiunea de a lua decizii rapide creşte. Aceasta se aplică în special aspectelor precum transformarea digitală. Încă de anul trecut am început să implementăm măsuri importante în această direcţie, precum şi alte iniţiative, sub umbrela programului nostru strategic «Agenda 2020». Aceste măsuri ne ajută să fim pregătiţi pentru evoluţiile viitoare, dar şi să obţinem rezultate care demonstrează că suntem un partener stabil şi de încredere. Având în vedere rezultatele bune obţinute, Consiliul Director va propune în cadrul Adunării Generale Anuale a Acţionarilor ca dividendul aferent anului financiar 2017 să fie majorat cu 12,5%, de la 0,80 euro la 0,90 euro pe acţiune”, a spus Elisabeth Stadler, directorul general al VIG, la prezentarea rezultatelor preliminare aferente anului financiar 2017.

Câştigul per acţiune a crescut marginal la 2,23 euro în 2017 (2,16 euro în 2016). Pe baza rezultatelor bune obţinute, Consiliul Director va propune spre aprobare Adunării Generale Anuale a Acţionarilor majorarea dividendului de la 0,80 euro pe acţiune în 2016 la 0,90 euro pe acţiune în 2017. Aceasta corespunde unei creşteri de 12,5% şi unei rate de distribuţie a profitului de 38,7% (35,6% în 2016). VIG continuă să aplice politica de dividend implementată începând din 2005, care presupune o rată de alocare de minimum 30% din profitul net după interesele minoritare al Grupului.

Până în 2020, VIG are drept obiectiv creşterea susţinută a primelor până la un volum de peste 10 miliarde de euro, profitul înainte de impozitare să depăşească 500 milioane de euro, iar ținta pentru rata combinată este de circa 95%. Dividendele vor urma evoluţia profitului.

Datorită avansului businessului şi măsurilor introduse în cadrul „Agendei 2020”, obiectivele stabilite iniţial pentru 2019 sunt devansate pentru 2018. Mai exact, VIG se aşteaptă la un volum de prime de 9,5 miliarde de euro, în 2018, şi la un profit înainte de impozitare cuprins între 450 şi 470 de milioane de euro.

VIG este format din aproximativ 50 de companii din 25 de ţări, după o experienţă de aproape 200 de ani în domeniul asigurărilor, având peste 25.000 de angajaţi și fiind listat la Bursa de Valori din Viena și la Bursa din Praga.