FacebookTwitterLinkedIn

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al Fondul Proprietatea (FP) informează că, FP va continua să analizeze opțiuni strategice pentru o potențială reducere a participațiilor deținute în OMV Petrom S.A. sub pragul de 15% din capitalul social subscris societății inclusiv prin intermediul unei oferte publice privind atât acțiuni, cât și Certificate de Depozit având drept suport acțiuni (Global Depositary Receipt – GDR), urmând ca GDR-urile să fie listate pe London Stock Exchange.

Analiza rămâne în continuare deschisă, fiind subiect al altor numeroase elemente și condiții de piață, iar o decizie fermă de a merge mai departe cu o tranzacție nu a fost încă luată. Astfel cum a fost raportat anterior (5 martie 2014), anunțuri subsecvente se vor face când o decizie fermă va fi luată în acest sens.

Fondul deține în prezent 19% din capitalul social subscris al Societății (reprezentând 32,86% din VAN-ul Fondului la 31 iulie 2015) și tinde să crească lichiditatea tranzacțiilor cu acțiuni ale Societății, rămânând dedicat dezvoltării cu succes a acesteia în calitate de acționar pe termen lung.