FacebookTwitterLinkedIn

Încălcările recurente continuă să amenințe stabilitatea companiilor pe termen lung și contravin interesului economic al României, precum și al cetățenilor români.

Lipsa continuă a punerii în aplicare a legislației privind guvernanța corporativă la companiile de stat este deosebit de evidentă în opt dintre companiile din portofoliul Fondului, dar nu se limitează la acestea: Complexul Energetic Oltenia S.A., Societatea Națională a Sării S.A. Salrom, C.N. Aeroporturi București S.A., S.N. Aeroportul Timișoara – Traian Vuia S.A., C.N. Administrația Porturilor Maritime Galați, C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, C.N. Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu și Plafar. Potrivit datelor Fondului, peste 90% dintre numirile reprezentanților Guvernului în Consiliile de Administrație ale acestor companii nu sunt conforme cu regulile de guvernanță corporativă, așa cum sunt prevăzute în OUG 109/2011, pentru că fie sunt stabilite politic sau persoanelor în cauză le lipsește experiența profesională relevantă.

Punerea în aplicare a legislației privind guvernanța corporativă (OUG 109/2011) la nivelul Consiliilor de Administrație este ocolită sau încălcată în mod deschis în multe alte companii de stat prin: numiri ale unor persoane afiliate politic, numiri repetate ale membrilor interimari ai Consiliului și directoratului, amânarea pe termen nedeterminat a proceselor de selecție pentru numirea membrilor Consiliului pentru un mandat complet de patru ani. In câteva cazuri, membri curenți ai Consiliului au aplicat la procesul de selecție organizat de Consiliul din care făceau parte, ceea ce implică conflicte de interese evidente și nerespectarea principiilor de guvernanțăcorporativă.

Fondul constată că numirile frecvente care ignoră procedurile de selecție adecvate au un impact negativ asupra rezultatelor financiare ale companiilor, motivației conducerii și a angajaților, realizării investițiilor planificate, precum și asupra relațiilor cu sindicatele sau partenerii de afaceri. Pe termen lung, acestea blochează potențialul financiar al companiilor și creează instabilitate.

Comentând pe marginea încălcării legii privind guvernanța corporativă în companiile de stat, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments și Manager de Portofoliu al Fondul Proprietatea declarat: „Este profund dezamăgitor să vedem că numirile de persoane afiliate politic în consiliile de administrație și în postul de directori generali continuă să fie o practică în companiile de stat din România. Până acum, ar fi trebuit să fie clar că inversarea acestei tendințe s-ar traduce în beneficii economice și sociale semnificative, de la reducerea riscurilor de fraudă și corupție la îmbunătățirea performanțelor operaționale ale companiilor și creșterea profitului pentru statul român, deblocând astfel potențialul lor economic și permițându-le să devină cu adevărat competitive. Nu trebuie să uităm că aceste companii sunt proprietatea tuturor românilor și ca atare ar trebui să fie organizate și gestionate astfel încât să-și maximizeze profitul în interesul tuturor cetățenilor.

Este cu atât mai dezamăgitor faptul că încălcarea principiilor guvernanței corporative continuă în contextul în care statul are nevoie ca aceste companii să opereze la întregul lor potențial și să contribuie la economia locală într-o perioadă dificilă, prin locuri de muncă, impozite și, acolo unde este posibil, dividende.

Guvernul are încă o mare oportunitate de a se îndepărta de moștenirea dăunătoare din trecut prin respectarea legislației și punerea în aplicare a unor bune practici de guvernanță corporativă, care promovează interesul tuturor cetățenilor.”

Analizele realizate de Fond mai arată că multe dintre persoanele numite în cele opt companii menționate mai sus sunt afiliate sau sprijinite politic, în timp ce majoritatea candidaților nu au experiență profesională sau se află într-un conflict de interese. Mai mult, peste 70% dintre reprezentanții Guvernului au fost numiți recent pentru mandate interimare (50% pentru mandate de câte 4 luni), ceea ce prelungește practica dăunătoare de a nu organiza procese profesionale de selecție pentru termene complete de patru ani, care ar asigura stabilitatea, transparența și predictibilitatea în companie.