FacebookTwitterLinkedIn

Florian Gheorghe, Head of Research Activ Property Services

Oportunitatea pentru România

Florian Gheorghe: România are oportunitatea de a înregistra o creștere a rolului pe care îl joacă în construcția europeană, atât din punct de vedere politic ca factor regional de stabilitate democratică, cât și din punct de vedere economic, ca centru regional de producție și servicii. Fructificarea oportunităților oferite depinde atât de factorii interni unde reformarea clasei politice și stabilirea unor strategii de creștere pe termen mediu și lung sunt prioritare, dar și de factori externi precum strategia pe care Uniunea Europenă o va urma pe plan global.

Unul dintre efectele post-pandemie ar putea fi relocarea producției companiilor europene din Asia către Europa de Est, România fiind de așteptat să constituie o destinație importantă în acest context.

Domenii ce trebuie reformate

Florian Gheorghe: Credem că o reformă generală a aparatului bugetar este necesară, majoritatea activităților controlate de stat necesitând restructurări care privesc creșterea eficienței folosirii resurselor disponibile și intensificarea investițiilor în modernizare. Considerăm că este nevoie de schimbarea politicilor publice prin adoptarea unor strategii pe termen lung, cu ținte majore care să fie asumate de clasa politică și a căror îndeplinire să fie realizabilă prin alocările asumate în exercițiile bugetare viitoare. Domeniile în nevoie de reformă sunt numeroase, plecând de la informatizarea aparatului bugetar, la depolitizarea instituțiilor statului, la reforma educației și sănătății, modernizarea infrastructurii de transport etc.

Pe termen scurt credem că informatizarea reală a instituțiilor statului și îmbunătățirea cantitativă și calitativă a datelor statistice vor crea cadrul necesar pentru luarea deciziilor politice și administrative necesare.

Revenirea domeniului

Florian Gheorghe: Evoluția sectorului imobiliar este strâns legată de evoluția mediului economic, de percepția mediului de afaceri și a populației cu privire la evoluția veniturilor pe termen scurt și mediu. După două luni de blocaj, asistăm în prezent la o perioadă de tatonare în care numeroase planuri imobiliare sunt întârziate sau amânate, iar cererile oportuniste sunt la un nivel crescut. Revenirea pieței se va face mai curând treptat, în funcție de evoluția pandemiei și a mediului economic, începutul perioadei de toamnă urmând probabil să aducă răspunsurile căutate. Distanțarea socială și munca de acasă au marcat ultimele luni, influențând piața imobiliară într-un mod complet nou, fiind de așteptat să aducă schimbări și pe termen mediu și lung.