FacebookTwitterLinkedIn

Prin  prevederile Legii nr. 177/2017 din 18 iulie 2017, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse completări şi modificări ale regimului fiscal aplicabil veniturilor obţinute de către persoanele juridice care, începând cu data de 01.01.2017 au fost supuse impunerii potrivit regulilor impozitului specific.

Ca urmare a noilor prevederi, începând cu data de 01.08.2017, persoanele juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 şi care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, în situaţia în care  îndeplinesc şi celelalte condiţii prevăzute de Codul fiscal”, spun reprezentanții Fiscului.

Una dintre condițiile pe care trebuie să o îndeplinească este să fi realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia firmelor care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc sau desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale. De asemenea, aceste firme trebuie să fi realizat venituri în proporţie de peste 80% din veniturile totale din alte domenii decât consultanţă şi management. În plus, aceste firme nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Contribuabilii care intră sub incidenţa noilor reglementări au obligaţia ca, până la data  de 25 august 2017, să comunice organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, prin completarea şi depunerea declaraţiei 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”.

Tot până la data de 25 august 2017 contribuabilii respectivi trebuie să calculeze, să declare şi să plătească impozitul specific, pentru activitatea aferentă codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din Legea nr.170/2016. Mai exact, trebuie să achite impozitul pe profit cei care au şi alte activităţi care nu fac obiectul impozitului  specific, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2017.

„Impozitul specific unor activităţi aferent acestei perioade se determină prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2017. Pentru determinarea impozitului specific unor activităţi se aplică şi celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016.

Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile şi cheltuielile înregistrate în  perioada 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2017 și se definitivează  prin depunerea formularului 101, până la 25 august 2017”, au mai anunțat reprezentanții Fiscului.

Companiile care se încadrează în prevederile menţionate şi care au depus deja formularul 100 pentru impozitul specific datorat pentru primul semestru al acestui an, respectiv impozitul pe profit pentru trimestru al doilea, trebuie să rectifice suma declarată prin depunerea declaraţiei rectificative – Formular 710 având completată cifra „zero” în coloana „Suma datorată corectată”.