FacebookTwitterLinkedIn

În perioada 6 decembrie 2016 – 24 aprilie 2017, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au verificat operațiunile de comercializare a mărfurilor, derulate în anul 2015, pe teritoriul României, de o companie, prin raportare la importurile realizate de aceasta, în vederea estimării bazei de impozitare.

După verificarea documentelor de livrare marfă, întocmite și înregistrate, în evidența contabilă, în cursul anului 2015, inspectorii au identificat un tipar de fraudare. Acest tipar avea la bază înregistrarea de documente de vânzare pentru care inspectorii antifraudă consuderă că au indicii temeinice că ar fi fost întocmite în fals, deoarece operațiunile evidențiate în cadrul acestora și datele de identificare ale societăților beneficiare sunt fictive.

Inspectorii susțin că au identificat livrări, doar scriptice, către 475 de entități beneficiare, ale căror coduri unice de identificare (CUI) sunt invalide (fie nu aparţin niciunei firme, fie aparţin altor societăți decât cele menţionate în facturi), după ce au verificat bazele de date ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), precum și ale portalului online aparținând Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Facturile suspecte conțin doar informații cu privire la firma emitentă, denumirea și CUI-ul beneficiarului, dar nu conțin informații la rubrica „Date privind expediția”. De asemenea, acestea au valori de până în 5.000 lei, fiind însoțite de chitanțe care atestă, în mod nereal, încasarea contravalorii livrărilor, potrivit Fiscului. În plus, facturile evidențiază livrări semnificative de mărfuri, din punct de vedere cantitativ, la prețuri unitare de vânzare modice, comparativ cu prețurile reale practicate de societate.

Pe de altă parte, s-a constatat că nu au fost înregistrate, în evidența contabilă a societății, venituri din vânzarea mărfurilor către o societate beneficiară, pentru care nu s-a colectat TVA și nu s-a evidențiat impozitul pe profit. De asemenea, au fost constatate livrări (scriptic) către 6 societăți beneficiare, care nu confirmă tranzacțiile, prin declarațiile informative cod D394 depuse și prin informațiile oferite de reprezentanții acestora”, se scrie într-un comunicat de presă al ANAF.

Suspiciunea Fiscului este că firma verificată, prin reprezentanții săi, a prejudiciat, prin toate operațiunile menționate, bugetul de stat cu suma de aproape 35,4 milioane de lei (TVA și impozit pe profit, echivalentul a 7,96 milioane de euro, la cursul din anul 2015), deoarece s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin întocmirea, în fals, pentru a da o aparenţă de legalitate, a unui număr semnificativ de facturi de vânzare marfă (articole de îmbrăcăminte, încălțăminte etc.), utilizând date de identificare nereale pentru un număr de 475 societăți, cu scopul descărcării din gestiunea societăţii a mărfurilor care, în realitate, au fost comercializate fără întocmirea de documente justificative.

În plus, deoarece împrejurările întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni de evaziune fiscală, DGAF a sesizat organele de urmărire penală competente, în vederea dispunerii demersurilor specifice vizând stabilirea existenţei ori inexistenţei acestora, identificarea şi tragerea la răspundere penală a făptuitorilor, respectiv recuperarea prejudiciilor determinate de acţiunile socialmente periculoase ale acestora, după caz.

Precizăm că același operator economic a mai făcut obiectul unui act de sesizare întocmit de Direcţia generală antifraudă fiscală, din faptele și informațiile prezentate conturându-se suspiciunea rezonabilă că reprezentanţii de facto şi de drept ai societăţii au acţionat pe coordonatele unui grup organizat care, prin operaţiunile derulate şi calităţile deţinute, au desfăşurat activităţi în scopul sustragerii de la plata, către bugetul de stat, a unor obligaţii fiscale în cuantum de 5.031.480 lei, constând în TVA şi impozit pe profit, rezultate din întocmirea în fals (furt de identitate a unor entităţi) a unor facturi de achiziţie marfă (consumabile) şi servicii (transport), în sumă totală de 15.597.606 lei și înregistrarea, în evidenţa contabilă, a acestor documente ce nu au la bază operaţiuni reale”, susțin reprezentanții ANAF.