FacebookTwitterLinkedIn

Au prioritate activitățile care vizează: acoperirea și sprijinirea grupurilor de persoane deosebit de vulnerabile, inclusiv persoanele fără adăpost, refugiați și solicitanți de azil, persoanele cu dizabilități, persoanele care trăiesc în comunități izolate sau îndepărtate; sprijinirea serviciilor de sănătate, sociale și educaționale; educarea și sensibilizarea privind importanța drepturilor omului ca răspuns la criza COVID-19.

Toate activitățile pilot trebuie să respecte măsurile de securitate și sănătate puse în aplicare de autoritățile competente la nivel național și/sau local. De aceea, organizațiile sunt încurajate să își coordoneze activitățile cu autoritățile competente și să menționeze acest lucru în propunerea de proiect.

Termenele limită de depunere a proiectelor sunt anunțate pentru lunile iunie și septembrie ale acestui an. Detalii despre acest apel sunt disponibile AICI.