FacebookTwitterLinkedIn

Alocarea disponibilă în această sesiune pentru această submăsură este de 105 milioane de euro (100 milioane de euro pentru teritoriul național și 5 milioane de euro pentru ITI Delta Dunării).

Ghidul solicitantului a suferit mai multe modificări care au avut în vedere, în primul rând, nevoile concrete ale beneficiarilor. AFIR nu a putut şi nu poate exista în absența celor care vor să implementeze proiecte cu finanțare europeană. De aceea, rolul nostru, a celor care lucrăm la AFIR, este, în primul rând, de a sprijini beneficiarii, fapt înțeles foarte clar și asumat de toți angajații. Beneficiarul de fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală este, fără doar şi poate, cel mai important element din activitatea Agenției”, a ținut să precizeze Adrian-Ionuț Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Pentru aceste fonduri nerambursabile, pot aplica persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau de familiale, firmele, precum și alte forme asociative.

În plus, tânărul fermier șef de exploatație trebuie să aibă cel mult 40 de ani, putând să depună cererea de finanțare inclusiv cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 41 de ani.

Spre deosebire de sesiunile anterioare, solicitanții vor primi 5 puncte dacă angajează personalul cu studii superioare în domeniul proiectului.

Finanțările pot fi folosite pentru reconversia plantațiilor existente, înfiinţarea de plantații pomicole, înfiinţarea și modernizarea pepinierelor. De asemenea, pot solicita sprijin financiar și proiectele de investiții pentru înfiinţarea, extinderea și modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, precum și pentru alte tipuri de investiții identificare ca necesare pentru îmbunătățirea performanței economice a fermelor.

Banii mai pot fi utilizați în proporție de până la 90% pentru procesare și comercializare la nivelul fermei, dacă peste 70% dintre produsele pomicole sunt condiționate, procesate, comercializate sau provin din exploatația proprie.

O altă modificare aplicabilă în această sesiune, ca urmarea a modificării PNDR 2020, prevede că pentru speciile nuc (foto, nuc în floare) și alun poate fi utilizat și material CAC (conformitas agraria communitatis), nu doar categoria biologică certificată sau dintr-o categorie superioară, sublinază reprezentanții AFIR.

„Mai mult de 25% din proiectele depuse pe pomicultură în sesiunea trecută au fost pentru nuc și alun. Agenția era în postura în care trebuia să aplice o prevedere cu caracter general unei situații particulare – și anume imposibilitatea potențialilor beneficiari de a găsi în România specii de alun și nuc din categoria biologică certificată sau dintr-o categorie superioară. De aceea această modificare este, din punctul meu de vedere, pe cât de solicitată de beneficiari și de importantă, pe atât de firească”, a mai spus Chesnoiu.

De asemenea, începând cu această sesiune, se acceptă cultivarea mai multor specii în spații protejate. Dacă în sesiunile trecute se acceptau doar căpșuni, acum se finanțează și cireș și arbuști fructiferi. Practic, orice specie pentru care există tehnologie de cultivare în spații protejate este acceptată ca investiție eligibilă pentru finanțare prin PNDR.

Cererile de finanțare se depun on-line pe pagina de internet a Agenției, www.afir.info, până în data de 31 iulie 2017, ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

„Ghidul solicitantului” pentru acestă măsură se găsește pe site-ul Agenției, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.

La Solicitarea de acordare a scrisorii de garanție, conform noilor reglementări, este necesar avizul favorabil al AFIR doar asupra unei achiziții, față de prevederea anterioară, care stipula că este nevoie de avizul favorabil al Agenției asupra procedurii de achiziție prioritar majoritară”, au subliniat reprezentanții Agenției.

De asemenea, se acceptă certificatele de formare profesională eliberate de Agenția Națională de Consultanță Agricolă (ANCA).

În plus, s-a corelat perioada de depunere a cererii unice pe suprafață la APIA cu deschiderea sesiunii de primire de proiecte finanțate prin PNDR. În practică, dacă în sistemul electronic nu se pot vizualiza înregistrările efectuate de solicitant în timpul campaniei de depunere a cererii unice de plată, fermierul poate face dovada acestor înregistrări printr-o adeverință emisă de APIA.