Cautare
, Contributor

Agricultură |
|

Fermierii care cresc animale pot solicita ajutor de stat până pe 29 ianuarie

Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor aferente serviciilor prestate în luna decembrie și în trimestrul al IV-lea al anului 2020 au termen de depunere 29 ianuarie inclusiv.
shutterstock_1033346143

Potrivit APIA, fermierii trebuie să depună cererile la acel sediu județean sau municipal al APIA unde a fost depusă cererea inițială anuală sau să le transmită prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc).

Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor, trebuie să fie însoțită de următoarele acte: memoriul tehnic cu activitățile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare și/sau conservare, aprobat de ANZ; lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ.

De asemenea, trebuie depuse facturile lunare/trimestriale în care să fie menționate activitățile efectuate și cuantumul acestora, precum și perioada facturată; copii certificate conform cu originalul de către solicitant; copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii