FacebookTwitterLinkedIn

În domeniul sănătății, abilitatea de a accesa rapid, de a sintetiza și partaja datele este esențială, în timp ce procesele de lucru clinice care sunt ineficiente compromit colaborarea și calitatea îngrijirii. Pentru Philips, care este o companie lider în domeniul tehnologiei medicale, îngrijirea medicală este văzută ca un ecosistem, alimentat de fluxuri de lucru optimizate, de date informatice și de o tehnologie intuitivă, care le permite cadrelor medicale să aibă o perspectivă holistică asupra pacientului, să obțină rezultate mai bune în procesul de tratare și recuperare a acestuia, dar și să crească eficiența operațională și încrederea clinică.

În același timp, liderii din domeniul sănătății știu că un proces de diagnosticare simplificat le va oferi pacienților un plus de valoare. Iar îmbunătățirea experienței medicale se poate face prin integrarea operațiunilor și aplicarea automatizării, a inteligenței artificiale (AI) și a expertizei clinice în momentele critice ale fluxului de lucru.

Transformarea datelor în informații practice

Spre exemplu, fluxul de lucru al departamentului de radiologie este, în mod special, extrem de complex, pentru că aduce împreună un set interconectat de fluxuri de lucru separate. Fiecare pas al procesului imagistic este predispus la întârzieri, variabilitate și lacune în comunicare, iar acestea pot fi extrem de costisitoare. Conform celor mai recente date, 97% dintre departamentele de radiologie1 din Marea Britanie nu reușesc să îndeplinească cerințele de raportare în orarul contractat. În același timp, un studiu global arată că 23% din activitatea tehnicienilor radiologi este ineficientă2 și poate fi automatizată, conform estimărilor acestora.

Unele cadre medicale iau în considerare regândirea livrării serviciilor de radiologie pediatrică pentru a optimiza fluxul de lucru, dar și pentru a îmbunătăți experiența pacienților, a aparținătorilor și a personalului de pe secție. Un astfel de caz este și Children’s Hospital & Medical Center, Omaha (CHMC) din SUA, ai cărui reprezentanți spun că ineficiențele de la nivelul fluxului de lucru pot conduce la costuri sporite și la prelungirea perioadei de internare pentru pacienți.

Convertirea datelor în informații este probabil unul dintre cele mai importante aspecte pentru a duce îngrijirea medicală la următorul nivel, însă, este și cel mai dificil proces de realizat. Există foarte multe variabile în procesul de luare a deciziilor privind îngrijirea medicală care se adaugă complexității acesteia. Datele trebuie transformate în informații utile cât mai aproape posibil de momentul de luare a deciziilor“, a declarat Christopher Maloney, PhD, doctor în științe medicale și vicepreședintele CHMC. 

Standardizarea îngrijirii are potențialul de a scădea variabilitatea la nivelul fluxurilor de lucru. În același timp, optimizarea standardului de îngrijire permite monitorizarea modificărilor și impactul acestora asupra rezultatelor prin vizualizare, tablouri de lucru și recunoașterea tiparelor cu ajutorul AI.

În cadrul unui parteneriat strategic, Philips împreună cu CHMC creează sisteme care captează și prelucrează date exact la punctul de îngrijire. Prin această colaborare, CHMC a reușit să evalueze cererea, în funcție de volumul de pacienți actuali și previzionați, la nivelul secției principale și să facă tranziția către o livrare a serviciilor de radiologie, eficientă din perspectiva costurilor, descentralizată și la distanță.

Reprezentanții Philips și CHMC subliniază importanța optimizării fluxurilor de lucru în îngrijirea medicală. Asigurarea investițiilor în tehnologie implică dezvoltarea întregii game de capabilități și oferă personalului posibilitatea să acorde cea mai bună îngrijire posibilă. Prin înțelegerea modului în care clinicienii utilizează diferite tehnologii în contextul de îngrijire, echipa IT se poate asigura că aceștia au tot ce le trebuie la dispoziție, în formă digitalizată și integrată.

Eficientizarea fluxurilor de lucru și integrarea cunoștințelor

În contextul în care se estimează că numărul examinărilor radiologice va crește cu 43%3 grație metodelor avansate, există o necesitate mai mare de a avea instrumente de analiză sofisticate, AI și date automatizate pentru a permite aplicarea de fluxuri de lucru integrate la nivelul departamentului de radiologie. Acesta a fost și cazul departamentului de imagistică din cadrul Spitalului Nuestra Señora del Rosario din Madrid, Spania, unde numeroase studii specializate desfășurate aici presupun utilizarea de instrumente de vizualizare avansate pentru analiza aprofundată a rezultatelor. Liderii de aici subliniază provocările integrării acestor instrumente într-un mod care să permită interpretarea unitară, colaborarea, raportarea și partajarea rezultatelor – fără ca acestea să îngreuneze productivitatea fluxului de lucru.

Prin colaborarea cu Philips, Spitalul Nuestra Señora del Rosario a reușit să creeze un spațiu de lucru all-in-one, complet integrat cu o platformă de imagistică dedicată și încorporat în instrumentul de vizualizare a diagnosticului, ceea ce a contribuit la sporirea eficienței. Aceste capabilități colaborative au îmbunătățit semnificativ calitatea raportării și s-au extins dincolo de departamentul de radiologie pentru a-i ajuta pe medici să gestioneze mai bine ciclul de tratament și să optimizeze calitatea îngrijirii.

Creșterea scorului privind satisfacția pacienților

Un flux de lucru îmbunătățit este strâns legat și de satisfacția pacienților. GenesisCare, un furnizor privat de servicii de îngrijire în domeniul oncologiei, cardiologiei și bolilor respiratorii, cu peste 30 de locații din Australia, precum și cu clinici în Marea Britanie și Spania4, a văzut direct impactul pe care îl poate avea acest lucru. Cu un ritm rapid de dezvoltare în ultimul deceniu, GenesisCare a avut nevoie să regândească elementele fluxurilor de lucru, clinicile și coordonarea îngrijirii pentru a îmbunătăți experiența pacienților și personalului.

Împreună cu Philips, GenesisCare a co-creat o strategie de îngrijire centrată pe pacient care a evoluat în “Cancer Service of the Future” (serviciile oncologice ale viitorului). Ca prim pas, aceștia au realizat o analiză aprofundată a datelor, urmată de o serie de workshop-uri interactive cu pacienții, cu grupuri de advocacy pe plan național și cu personalul inter-funcțional pentru a determina fluxul actual de pacienți în diferite domenii de tratament.

Rezultatele au dezvăluit cunoștințe bazate pe date referitoare la cum pot fi îmbunătățite procesele pentru a optimiza progresul pacienților de-a lungul tratamentului, precum și moduri de îmbunătățire a elementelor de design ale clinicilor ca parte din experiența pacienților. Dotați cu acest amestec de date hard și soft, liderii GenesisCare au reușit să implementeze o serie de schimbări la nivelul întregii companii care au livrat rapid rezultate. În prima lună de interacțiune, scorul privind satisfacția pacienților (performanța NPS) în cadrul unității din Wembley, Australia, s-a îmbunătățit la 60% și apoi la 84% în lunile următoare.5

Numeroși furnizori de servicii medicale se confruntă cu provocări similare. Însă, îmbunătățirea colaborării în domeniul sănătății și a eficienței fluxului de lucru îi poate oferi personalului mai mult timp cu pacienții și poate reduce povara din ce în ce mai mare pusă pe seama clinicienilor. Acest lucru creează o îngrijire mai predictibilă și mai precisă pentru pacienți și o eficiență clinică și operațională sporită pentru organizațiile din domeniul sănătății.

Acest articol a fost dezvoltat de Insider Studios împreună cu Philips și a fost publicat pe www.businessinsider.com.  

Referințe și declinări de responsabilitate:

  1. https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20180718-radiology-reporting-review-report-final-for-web.pdf
  2. Radiology staff in focus: A radiology services impact and satisfaction survey of technologists and imaging directors. Studiu de cercetare realizat pentru Philips de către The MarkeTech Group, 2019.
  3. https://www.itnonline.com/article/top-trend-takeaways-radiology-rsna-2020
  4. https://www.geneisiscare.com/us/about-us-ourvision-and-values/
  5. Rezultatele studiilor de caz nu pot fi utilizate pentru a estima rezultatele în alte cazuri. Rezultatele în alte cazuri pot varia.