FacebookTwitterLinkedIn

Noul act normativ aprobat reprezintă, potrivit Agerpres, prima reformă stabilită în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru sectorul de apă şi apă uzată.

„România are la dispoziţie în anii următori, prin PNRR, 968 milioane de euro pentru managementul sustenabil al sectorului de apă şi apă uzată şi pentru accelerarea accesului populaţiei la servicii de calitate conform directivelor europene. Accesarea acestor sume importante depindea însă de îndeplinirea unei condiţionalităţi până la sfârşitul acestui an, prin care ţara noastră trebuia să îşi consolideze cadrul de reglementare în acest sector. Mă bucur să anunţ că, prin adoptarea acestui act normativ, condiţionalitatea asumată de România este îndeplinită”, a subliniat Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Așadar, principalele modificări propuse prin OUG se referă la: autorizarea expresă a ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, n.r.) de a reglementa economic serviciile de apă şi de canalizare şi obligaţia operatorilor de apă de stabilire a strategiilor tarifare pe baza unor planuri de realizare a serviciului public în condiţii de eficienţă, pe o perioada de 5 ani.

Alte modificări se referă la obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice care nu evacuează apă uzată la reţeaua publică de canalizare, precum şi la obligaţia utilizatorilor de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente, dacă nu deţin un sistem individual de colectare şi epurare corespunzător.

Pe lista principalelor modificări propuse prin OUG se mai află: caracterul excepţional al sistemelor individuale adecvate, în sensul că ar trebui să se utilizeze aceste sisteme în situaţiile în care sistemele centralizate nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic şi economic şi interzicerea evacuării directe în mediu a apelor u