Cautare

, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

EVENIMENTE |
|

REGULAMENTUL OFICIAL al promoției “Forbes Romania îti ofera unul dintre cele 100 de espressoare Inissia Red, de la Nespresso”

Forbes 500 _Nespresso_FB

Organizator: S.C. BP Publishing Media S.R.L in calitate de detinator al licentei de tiparire a revistei FORBES Romania, cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, strada Băiculesti nr 29, ap. 43, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 /3218/21.03.2012, CIF RO 29947526, cont bancar RO37BRDE410SV86029344100 deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD) sucursala ACADEMIEI din Bucuresti, reprezentata prin Raluca Michailov, in calitate de Director General, denumita in continuare “Organizator“. 

Organizeaza promotia “Forbes Romania îti ofera unul dintre cele 100 de espressoare Inissia Red, de la Nespresso” cu regulile de mai jos:

Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament “). Regulamentul este intocmit si va fi facut public pe siteul Forbes Romania, www.forbes.rosi pe pagina de Facebook a revistei Forbes România, https://www.facebook.com/forbesromania/. Prezentul regulament reglementează funcționarea promotiei “Forbes Romania îti ofera unul dintre cele 100 de espressoare Nespresso Inissia Red” pe baza unui cod unic castigator, pe durata vanzarii topului Forbes 500, editia 2018, exclusiv in punctele de difuzare ale companiei Lagardere Travel Retail (Inmedio si Relay), in perioada 5 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019.

Durata promoției:Va fi lansata in data de 5 decembrie 2018 si va dura pana in data de 31 ianuarie 2019, exclusiv in punctele de difuzare ale companiei Lagardere Travel Retail (Inmedio si Relay)

Prezenta promotie poate fi intrerupta ori poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta promotie, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul paginii de Facebook a revistei Forbes România, https://www.facebook.com/forbesromania/si pe siteul www.forbes.ro.

Reguli si conditii de participare:Pentru a lua parte la promotie, participantii majori trebuie sa cumpere topul Forbes 500, in perioada 5 decembrie 2018 si 31 ianuarie 2019, exclusiv in punctele de difuzare ale companiei Lagardere Travel Retail (Inmedio si Relay). Costul unui top Forbes 500 este de 19,90 lei. Participantii majori trebuie sa pastreze bonul fiscal si împreuna cu cuponul, daca este căștigator, pe care il vor gasi lipit pe coperta topului vor suna la numarul de telefon 0 800 008 300 pentru a primi indicatii in ceea ce priveste ridicarea premiului. Cupoanele castigatoare sunt in numar de 100, fiecare avand un cod unic cuprins intre FN001 si FN100. Mai exista, de asemenea, 900 de cupoane necastigatoare, cuvantul “Necastigator” aparand in interiorul fiecaruia dintre cele 900 de cupoane.

Validitate:Participantul major poate sa fie castigator al promotiei, doar in cazul in care prezinta cuponul cu unul dintre cele 100 de coduri castigatoare (de la FN001 la FN100) alaturi de bonul fiscal prin care demonstreaza achizitionarea topului Forbes 500, editia 2018, top aflat in aceasta promotie intre datele de 5 decembrie 2018 si 31 ianuarie 2019, exclusiv in punctele de difuzare ale companiei Lagardere Travel Retail (Inmedio si Relay). Orice tentativa de fraudare a promotiei va fi pedepsita conform legii!

Premii.

Premiile oferite de organizator constau in:

  • 100 de espressoare Inissia Red, marca Nespresso in valoare neta de 425 lei bucata.

Responsabilitate:Prin participarea la promotie toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

Drept de participare:promotia este deschisa tuturor persoanelor fizice majore, cu exceptia angajatilor SC BP PUBLISHING SRL, Tipografia Everest, Nespresso Româniasi Lagardere Travel Retail.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanţilor la prezenta promotie, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prin participarea la promotia organizatorului, participantii confirmă că sunt de acord să intre în baza de date a Organizatorului si a partenerilor, colaboratorilor sau subcontractanților acestuia, în acest sens putând să primească, cu diverse ocazii, oferte de marketing direct, inclusiv publicitate despre produsele şi evenimentele Organizatorului si partenerilor săi.

De asemenea, câştigãtorul are optiunea, prin consimţământul sau expres, să fie de acord ca imaginea sa – numele, fotografia – sã fie facutã publicã şi sã fie folositã de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea tombolei.
Datele cu caracter personal nu vor putea fi transmise in strainatate. Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, în baza căreia aceştia au următoarele drepturi:

  1. de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt prelucrate de către S.C. BP PUBLISHING SRL.;
  2. dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea datelor cu caracter personal sau transformarea acestora în date anonime în situaţia în care prelucrarea nu este conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679;
  3. dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul prelucrării, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu va mai viza datele în cauză.
  4. dreptul de a se adresa justiţiei în situaţia în care a suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor sale cu caracter personal;
  5. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii. Pentru situaţiile prevăzute la lit.a), lit. b), lit.c) şi lit. d) participantul va înainta o cerere scrisă, datată şi semnată catre S.C. BP PUBISHING SRL (inclusiv e-mail). În cerere va preciza dacă doreşte ca informaţiile / măsurile luate să-i fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. C. BP PUBLISHING SRL va comunica informaţiile / măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Participarea la promotie presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de promoție.

Regulamentul concursuluieste disponibil in mod gratuit oricarui solicitant prin intermediul paginii de Facebook a revistei Forbes România, https://www.facebook.com/forbesromania/si a siteului www.forbes.ro

Litigii: Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele sesizări legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: strada Profesor Doctor Victor Babes nr 17, sector 5, Bucuresti, pâna pe data de 01.02 2019, ora 14.00. Sesizarile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

Organizator,

S.C. BP PUBLISHING S.R.L.

Comentariile nu sunt permise pentru acest articol

Comentarii

Nu există comentarii