FacebookTwitterLinkedIn

„Performanţa a fost susţinută de calitatea bună a activelor, creşterea semnificativă a depozitelor clienţilor (+7,4% an la an, până la 155,3 miliarde de euro), precum şi de continuarea creşterii creditării în ECE (+7,3% an la an, până la 140,5 miliarde de euro). Am înregistrat, de asemenea, un venit net din dobânzi mai mare, precum şi un venit mai bun din comisioane, care a crescut cu 3%, respectiv cu 4,6%. Rezultatele financiare bune au fost sprijinite de mediul de risc favorabil, fiind înregistrată o continuare a scăderii ratei creditelor neperformante de la 4% la 3,7%, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.

Creşterea bazei de costuri în primul trimestru a fost provocată de fluxul puternic de depozite, care a dus la o contribuţie substanţial mai mare la schemele de garantare, şi cheltuielilor de personal mai mari, ca urmare a majorărilor salariale susţinute de creşterea economică puternică din regiune, în special în Republica Cehă şi Slovacia.

„Erste Goup are în continuare o capitalizare solidă, de 14,4 miliarde de euro. Scăderea uşoară de 30 puncte de bază şi impactul acesteia asupra capitalul comun de rang 1, calculat pe baza standardelor Basel 3 considerate integral, care acum se situează la 12,5%, reflectă faptul că rezultatul reportat nu este în mod tradiţional cumulat în T1, dar şi efectele implementării standardului de contabilitate IFRS 9. (…) Primul trimestru din 2018 a fost marcat şi de depăşirea pragului de 2 milioane de utilizatori ai platformei noastre digitale George în cele trei pieţe în care a fost deja lansată. De asemenea, am executat, cu succes, prima tranzacţie pe o platformă de comerţ internaţional ce foloseşte tehnologia blockchain pentru clienţii noştri corporate”, a mai spus Treichl.

Venitul net din dobânzi a crescut, în principal în Republica Cehă şi în Austria, la 1,08 miliarde de euro, o creștere de 3%. Venitul net din taxe şi comisioane a crescut la 478,6 milioane de euro (+4,6%).

Creşteri substanţiale au fost înregistrate de venitul din administrarea de active şi din creditare. În timp ce venitul net din tranzacţionare s-a redus semnificativ la 11,3 milioane de euro (48,6 milioane de euro), poziţia „câştiguri/pierderi din active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere” s-a îmbunătăţit.

Venitul operaţional a crescut la 1,65 de miliarde de euro, o creștere de 2,1%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creşterea cheltuielilor administrative generale până la 1,06 miliarde de euro, o creștere de 4,6%, față de aceeași perioadă a anului trecut, a fost provocată de creşteri raportate de categoria „alte cheltuieli administrative” şi de avansul deprecierii şi amortizării (+3,6% şi, respectiv, +1,5%), precum şi unor cheltuieli de personal mai mari, în valoare de 604,5 milioane de euro (+5,7%).

Indicatorul „alte cheltuieli administrative” a inclus aproape toate contribuţiile pentru schemele de garantare a depozitelor estimate pentru 2018, în valoare totală de 74,2 milioane de euro, o creștere de 14,6%. În consecinţă, profitul operaţional s-a diminuat la 586,7 milioane de euro, o scădere de 2,1%. Astfel, raportul cost/venit a crescut la 64,5%, de la 63%.

Rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la 54,4 milioane de euro, sau, ajustat pentru alocarea netă a provizioanelor pentru angajamente şi garanţii acordate şi a activelor financiare (FVOCI), la minus 22 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienţi (65,8 milioane de euro, respectiv 19 puncte de bază), datorită eliberării nete de provizioane sprijinită de calitatea mai bună a activelor.

Aceasta s-a datorat scăderii semnificative a raportului dintre provizioanele constituite şi cele eliberate, aferente activităţii de creditare, în special în Austria şi Republica Cehă.

Rata creditelor neperformante s-a îmbunătăţit, din nou, la 3,7% (de la 4%). Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a îmbunătăţit la 72,5% (68,8%).

Poziţia „alte rezultate operaţionale” s-a situat la minus 128 de milioane de euro, față de 127,1 milioane de euro, incluzând cheltuielile cu contribuţiile anuale la fondurile de rezoluţie în valoare de 68,2 milioane de euro (o scădere de 12%).

Taxele pe operaţiunile bancare şi financiare au crescut uşor la 38,6 milioane de euro (față de 35,8 milioane de euro), incluzând aici taxele bancare din Ungaria în valoare de 13,7 milioane de euro raportate anticipat pentru întreg anul 2018. Alte taxe au crescut la 9,5 milioane de euro (o creștere de 69,6%).

Taxa pe participaţiile minoritare a scăzut la 70,1 milioane de euro (-8,8%), pe fondul scăderii contribuţiilor la profit ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societăţii mamă a crescut la 332,6 milioane de euro (o creștere de 26,8%).

Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a scăzut la 17 miliarde de euro, față de 17,3 miliarde de euro.

Trecerea la noul standard de raportare financiară IFRS 9, începând din 1 ianuarie 2018, a dus la o scădere de 0,6 miliarde de euro a capitalului total. După aplicarea deducerilor şi filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parțial) s-a situat la 14,4 miliarde de euro, față de 14,7 miliarde de euro.

Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat parțial) s-au situat la 20,1 miliarde de euro (20,3 miliarde de euro).

Câştigurile aferente primului trimestru nu sunt incluse în cifrele de mai sus. Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piaţă şi operaţionale, Basel 3 implementat parţial) au crescut la 114 miliarde de euro, față de 110 miliarde de euro.

Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parțial) s-a menţinut la 12,6% (13,4%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parţial) la 17,7% (18,5%).

Activele totale au crescut la 230 de miliarde de euro (+4,2%). Numerarul şi echivalentele de numerar au crescut la 25,2 miliarde de euro (față de 21,8 miliarde de euro), în timp ce creditele şi avansurile către instituţiile de credit s -au majorat la 11,9 miliarde de euro (9,1 miliarde de euro).

Portofoliul net de credite şi avansuri către clienţi a crescut la 142,1 miliarde de euro (+1,8%). În privinţa pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 21 de miliarde de euro (față de 16,3 miliarde de euro), iar depozitele de la clienţi au continuat să crească, mai ales în Republica Cehă şi Austria, şi au ajuns la 155,3 miliarde de euro (+2,9%). Rata credite/depozite s-a situat la 91,5% (92,4%).

„Contextul operațional se anunță favorabil expansiunii creditării. Estimările privind creșterea reală a PIB în 2018 se situează între 3% și 5% pentru toate piețele principale din Europa Centrală şi de Est, inclusiv Austria. Creșterea reală a PIB ar urma să fie susţinută în principal de cererea internă solidă, în timp ce majorarea salariilor şi scăderea ratei şomajului ar trebui să sprijine activitatea economică din ECE. Este de aşteptat ca disciplina fiscală să se menţină la nivelul întregii regiuni”, au mai spus reprezentanții Erste.

Erste Group are ca obiectiv în 2018 o rată a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10% (pe baza capitalului tangibil mediu în 2018). Ipotezele de bază sunt: venituri în uşoară creştere, presupunând o creștere de peste 5% a portofoliului net de credite şi noi creşteri ale dobânzilor în Republica Cehă şi România; scădere uşoară a cheltuielilor ca urmare a unor costuri mai reduse cu proiectele şi creșterea costurilor de risc, deși acestea vor continua să se menţină la minime istorice.

Riscuri privind perspectivele sunt reprezentate de: impactul privind evoluţia ratelor de dobândă alta decât cea estimată; riscurile politice sau măsurile de reglementare împotriva băncilor; riscurile geopolitice și cele economice globale.