Cautare
, Staff

Servicii financiare |
|

Erste Group, acționarul majoritar al BCR, a obținut, în primul trimestru, un profit net de 262,2 milioane de euro. Toate subsidiarele au fost pe profit

Erste Group, acționarul majoritar al BCR, a raportat un profit net de 262,2 milioane de euro, după o performanţă solidă în primul trimestru din acest an.
ERSTE Group

Am avut un început bun de an, iar profitul net de 262 milioane de euro din primul trimestru demonstrează acest lucru. Performanţa a fost susţinută şi de mediul macroeconomic sănătos din Europa Centrală şi de Est şi de menţinerea tendinţelor pozitive de anul trecut: volumul creditelor a crescut într-un ritm stabil, în special în segmentul de retail, costurile de risc sunt în continuare la minime istorice, calitatea activelor a rămas foarte bună, cu o rată a creditelor neperformante de sub cinci procente. Astfel, am putut menţine un nivel ridicat de capitalizare, cu un indice al capitalului comun de rang 1 (Basel 3 implementat parțial) de 13%.

Baza noastră de costuri a crescut în primul trimestru. Această evoluţie a fost parţial generată de cheltuielile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de reglementare, şi în principal de investiţiile pentru extinderea în continuare a serviciilor pe care le putem oferi digital clienţilor noştri – un domeniu în care deja suntem frecvent consideraţi deschizători de drumuri în industria bancară din Europa.

Ne bucură faptul că performanţele noastre au fost recent confirmate de agenţiile de rating, Standard & Poor’s şi Fitch îmbunătăţind calificativele noastre de rating pe termen lung la A- (cu perspectivă pozitivă) şi respectiv A- (cu perspectivă stabilă). Tendințele de la nivelul Grupului se regăsesc și în plan local: toate subsidiarele noastre au avut un prim trimestru profitabil în 2017”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.

Venitul net din dobânzi s-a diminuat la 1,05 miliarde de euro, cu 3,7% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului anterior, în pofida creșterii activității de creditare, în principal din cauza veniturilor mai mici din dobânzi aferente portofoliului de obligațiuni guvernamentale și pe fondul unui efect de „unwinding” (actualizare a fluxurilor de numerar aferentă activelor depreciate) mai redus.

Venitul net din taxe și comisioane a crescut la 457,7 milioane de euro, cu 3,3% mai mult faă de aceeași prioadă a anului anterior. Veniturile din operațiuni cu valori mobiliare și din administrarea activelor au crescut, în timp ce veniturile din activitatea de creditare s-au diminuat. Venitul net din tranzacționare s-a redus cu 5,1%, la 48,6 milioane de euro.

Venitul operațional a fost aproape stabil la 1,6 miliarde de euro, o scădere de doar 0,7%.

Cheltuielile administrative generale au crescut cu 0,9%, la aproape 1, 02 miliarde de euro, în principal din cauza majorării cu 1,1% a cheltuielilor de personal, la 571,7 milioane de euro. Acest indicator include înregistrarea plății în avans a majorității contribuțiilor anuale pentru schemele de garantare a depozitelor, în valoare totală de 64,7 milioane de euro, față de 71,7 milioane de euro, anul trecut. În consecință, profitul operațional s-a diminuat cu 3,4%, la 599,2 milioane de euro.

Raportul cost/venit s-a situat la 63%, față de 61,9%, în aceeași perioadă a aului trecut.

Costurile nete cu provizioanele aferente activelor financiare depreciate au rămas în apropierea minimelor istorice, la 65,8 milioane de euro, respectiv 19 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienț, față de 56,4 milioane euro, respectiv 17 puncte de bază, în aceeași perioadă a anului trecut.

Rata creditelor neperformante s-a menținut la 4,9%, față de 31 decembrie 2016. Rata de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante a scăzut ușor la 67,6%, comparativ cu 69,1%, la 31 decembrie 2016.

Poziția „alte rezultate operaționale” s-a situat la minus 127,1 milioane de euro, comparativ cu 139,5 milioane de euro, în aceași perioadă de anul trecut, incluzând contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție în valoare de 77,5 milioane de euro, față de 64,7 milioane de euro.

Taxele pe operațiunile bancare și financiare au însumat 35,8 milioane de euro, comparativ cu 62,8 milioane de euro, în primul trimestru al anului trecut, datorat, în principal, reducerii semnificative a taxei bancare din Austria, la 5,6 milioane de euro, față de 29,5 milioane de euro, după o plată extraordinară aferentă acestei taxe efectuată în trimestrul al patrulea din 2016.

Comparativ cu primul trimestru de anul trecut, în Ungaria, taxele pe operațiuni bancare s-au diminuat la 23,6 milioane de eur, față de 26,9 milioane de euro, în timp ce în Slovacia s-au ridicat la 6,6 milioane de euro, față de 6,2 milioane de euro.

Taxa pe participațiile minoritare a crescut cu 60,6%, la 76,8 milioane de euro, pe fondul creșterii contribuțiilor la profit ale băncilor de economii.

Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mamă s-a diminuat cu 4,6%, la 262,2 milioane de euro.

Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 16,4 miliarde de euro, comparativ cu 16,1 miliarde de euro, la 31 decembrie 2016. După aplicarea deducerilor și filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parțial) s-a redus la 13,4 miliarde de euro, față de 13,6 miliarde de euro, la 31 decembrie 2016. Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat parțial) s-au majorat la 19 miliarde de euro, comparativ cu 18,8 miliarde de euro, la 31 decembrie 2016. Profitul preliminar din primul trimestru nu a fost inclus în calcul, dar costurile de risc aferente perioadei au fost deduse.

Riscul total (activele ponderate la risc, inclusiv riscurile de credit, de piață și operaționale; Basel 3 implementat parțial) a crescut la 103,6 miliarde de euro, față de 101,8 miliarde de euro, la 31 decembrie 2016. Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parțial) s-a situat la 13%, comparativ cu 13,4%, la 31 decembrie 2016, iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parțial) la 18,4%, față de 18,5%, 31 decembrie 2016.

Activele totale au crescut cu 7%, la 222,8 miliarde de euro, comparativ cu 31 decembrie 2016, pe fondul majorării poziției „numerar și echivalente de numerar” la 24,7 miliarde de euro (comparativ cu 18,4 miliarde de euro) și creșterii creditelor și avansurilor către instituțiile de credit (valoare netă) la 10,4 miliarde de euro (față de 3,5 miliarde de euro).

Portofoliul net de credite și avansuri către clienți a crescut cu 1,8%, la 133 miliarde de euro, față de 31 decembrie 2016.

În privința pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 22,9 miliarde de euro, față 14,6 miliarde de euro, la 31 decembrie 2016, iar depozitele de la clienți au continuat să crească – mai ales în Cehia și Austria – și au ajuns la 144,7 miliarde de euro, cu 4,9% peste nivelul de la 31 decembrie 2016.

Rata credite/depozite s-a situat la 91,9%, față de 94,7%, la 31 decembrie 2016.

Contextul operațional se anunță favorabil expansiunii creditării. Estimările privind creșterea reală a PIB în 2017 se situează între 1,5% și 4,5% pentru toate piețele principale din Europa Centrală și de Est, inclusiv Austria. Creșterea reală a PIB este generată în principal de cererea internă solidă, în timp ce majorarea salariilor și scăderea ratei șomajului ar trebui să sprijine activitatea economică din ECE. Este de așteptat ca disciplina fiscală să se mențină la nivelul întregii regiuni.

În aceste condiții, Erste Group are ca obiectiv o rată a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10% (pe baza capitalului tangibil mediu în 2017). Ipotezele de bază sunt: venituri în stagnare în cel mai bun caz (presupunând o creștere de peste 5% a portofoliului net de credite); creștere de 1-2% a costurilor generate de cerințele de reglementare și de proiectele de digitalizare; creșterea costurilor de risc, deși acestea vor continua să fie la minime istorice; evoluție pozitivă a poziției „alte rezultate operaționale” pe fondul scăderii taxei bancare în Austria.

Riscuri privind perspectivele inclusd impactul politicilor monetare expansioniste ale băncilor centrale inclusiv dobânzile negative; riscurile politice precum cele legate de alegerile care au loc în economiile cheie ale UE, riscurile geopolitice și cele economice globale; inițiativele de protecție a consumatorilor.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii